Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39,Komárno, v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY

  • Pondelok                                    07:00 - 12:00 | 13:30 - 14:30 hod.
  • Utorok                                          07:00 - 12:00 | 13:30 - 14:30 hod.
  • Streda                                           07:00 - 12:00 | 13:30 - 14:30 hod.
  • Štvrtok                                         07:00 - 12:00 | 13:30 - 14:30 hod.
  • Piatok                                           07:00 - 12:00 | 13:30 - 14:30 hod.               

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – Mederčská 39, 945 01 Komárno

Sekretariát:
tel.: 035 77 02 627 , 035 77 02 626
e-mail: ruvzkn@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:
Ing. Helena Palusková

Oddelenie hygieny výživy:
Ing. Mária Hamranová

Oddelenie hygieny detí a mládeže:
Mgr. Silvia Nagyová

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:
Mgr. Denisa Masárová

Oddelenie epidemiológie:
Mgr. Helena Uríčková, epidakn@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
Mgr. Silvia Nagyová

Národné referenčné centrum pre Vibrionaceae:
doc. RNDr. Milan Seman, CSc., nrcvibrio@uvzsr.sk

Osobný úrad:
Ing. Erika Poláková