Aktuality

Späť Projekt CPW - Prevencia rakoviny v práci

logo projektu CPW   logo EÚ
V súčasnosti aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pracuje na pilotnej fáze projektu Cancer Prevention at Work (CPW), 101104716 CPW – “Prevencia rakoviny v práci“.

Ide o medzinárodný projekt Európskej Únie (EÚ) v rámci programu Horizont 2022. Realizácia projektu v SR sa uskutoční v rokoch 2023 – 2027. Oblasť výskumu je zameraná na prevenciu rakoviny. Skúma akceptáciu začlenenia cielenej prevencie rakoviny do existujúcich systémov dohľadu nad zdravím pri práci.

Projekt je zameraný na prevenciu rakoviny súvisiacu s infekciou spôsobenou ľudským papilomavírusom, vírusom hepatitídy C a baktériou Helicobacter pylori. Projekt  sa rieši vo viacerých štátoch EÚ (Taliansko, Španielsko, Rumunsko, Slovensko) vrátane konzultantov (Nemecko, Dánsko, Španielsko, Taliansko, Česko).

Hlavným dôvodom riešenia projektu je nutná primárna prevencia zhubných nádorov vzhľadom na pokračujúce stúpanie výskytu rakoviny u dospelej populácie na celom svete. Zaznamenaný je nárast o takmer 80 % u 50-ročných osôb v roku 2019 oproti roku 1990 (1). Viac ako 50 % zhubných nádorov je preventabilných (2). Chronické infekcie predstavujú významnú príčinu celosvetovo diagnostikovanej rakoviny, ktorá je spojená s 13 % celosvetových prípadov rakoviny u ľudí, ktoré možno pripísať infekcii ľudským papilomavírusom, vírusom hepatitídy C a baktériou Helicobacter pylori. Tieto infekčné faktory sú zodpovedné za 75 % prípadov rakoviny spôsobenej mikroorganizmami (3).

V Európskej únii sú programy prevencie a ochrany zdravia pri práci povinné. Projekt CPW považuje tieto schémy zdravotného dohľadu pri práci za vhodnú príležitosť na začlenenie preventívnych zdravotných protokolov aj pre závažné choroby nesúvisiace s výkonom práce, ktoré ale ovplyvňujú životy pracovníkov, ich rodín a komunít.

V rámci intervencie sa poskytnú informácie o prevencii rakoviny z infekčných agensov a ďalšie zdravotnícke úkony vrátane poskytnutia vakcinácie proti nákaze onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi, skríningu infekcie vírusom hepatitídy C (HCV), baktériou Helicobacter pylori (HP) s nasmerovaním na cielenú liečbu v prípade pozitivity. Intervencia bude poskytnutá aj rodinným príslušníkom.

Všetky ďalšie podrobné informácie o danom projekte sa dozviete na webových stránkach: 

Použité zdroje:

  1. ZHAO, Jianhui; XU, Liying; SUN, Jing; SONG, Mingyang; WANG, Lijuan et al. Global trends in incidence, death,   burden and risk factors of early-onset cancer from 1990 to 2019. In: BMJ Oncology [online]. 2023; 2: e000049. ISSNe 2752-7948. DOI: https://doi.org/10.1136/bmjonc-2023-000049. [Citované 2023-09-12].
  2. GUGLIEMLI, Giorgia. Almos half of cancer deaths are preventable. In: Nature: news [online]. 31. August 2022. DOI: https://doi.org/10.1038/d41586-022-02355-x. [Citované 2023-09-12].
  3. DE MARTEL, Catherine; GEORGES, Damien; BRAY, Freddie; FERLAY, Jacques; CLIFFORD, Gary M. Global burden of cancer attributable to infections in 2018: a worldwide incidence analysis. In: The Lancet. Global health [online]. 2020 Feb, vol. 8, no. 2, p. e180-e190. ISSNe 2214-109X. DOI: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30488-7. [Citované 2023-09-12].