Mobilné odberové miesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKOVANIA ROZHODNUTIE -
DÁTUM ZVEREJNENIA
Obec Horná Lehota ZRUŠENÉ: Obecný úrad, 99, 976 81 Horná Lehota zrušené (pdf, 140 kB): 24.01.2024
pozastavené (pdf, 886 kB): 12.07.2021
rozhodnutie (pdf, 173 kB): 21.01.2021
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. ZRUŠENÉ: Banisko 2422, 977 01 Brezno zrušené (pdf, 141 kB): 18.12.2023
pozastavené (pdf, 141 kB): 22.11.2023
pozastavené (pdf, 141 kB): 25.10.2023
pozastavené (pdf, 141 kB): 28.09.2023
pozastavené (pdf, 142 kB): 09.06.2023
rozhodnutie (pdf, 1,3 MB): 21.10.2020
MUDr. Juraj Sninský ZRUŠENÉ: Hotel Dixon****, Švermova 4493/32, 974 04 Banská Bystrica zrušené (pdf, 142 kB): 22.11.2023
pozastavené (pdf, 142 kB): 28.09.2023
rozhodnutie (pdf, 852 kB): 14.1.2021
Aqualand Banská Bystrica spol. s r. o. POZASTAVENÉ: Vstupný objekt sever plážového kúpaliska, Švermova 4472, 974 01 Banská Bystrica pozastavené (pdf, 142 kB): 22.11.2023
pozastavené (pdf, 141 kB): 28.09.2023
rozhodnutie (pdf, 884 kB): 21.1.2021
Základná škola s materskou školou Brusno ZRUŠENÉ: Miestne kultúrne stredisko, Záhumnie 644/13, 976 62 Brusno

zrušené (pdf, 144 kB): 16.11.2023
rozhodnutie (pdf, 298 kB): 31.12.2020

Obec Dolná Mičiná ZRUŠENÉ: Obecný úrad, 1, 974 01 Dolná Mičiná zrušené (pdf, 143 kB): 16.11.2023
rozhodnutie (pdf, 844 kB): 21.1.2021
Obec Pohronská Polhora ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Športová 313/1, 976 56 Pohronská Polhora zrušené (pdf, 140 kB): 04.10.2023
pozastavené (pdf, 216 kB): 27.07.2021
oprava rozhodnutia (pdf, 269 kB): 28.12.2020 
rozhodnutie (pdf, 266 kB): 23.12.2020
Obec Závadka nad Hronom ZRUŠENÉ: Spoločenský dom, Osloboditeľov 144/27, 976 67 Závadka nad Hronom zrušené (pdf, 141 kB): 04.10.2023
rozhodnutie (pdf, 124 kB): 18.1.2021
Obec Tajov ZRUŠENÉ: Stará škola, 82, 976 34 Tajov zrušené (pdf, 139 kB): 29.09.2023 
rozhodnutie (pdf, 829 kB): 22.1.2021
Obec Braväcovo ZRUŠENÉ: Materská škola, 195, 976 64 Braväcovo zrušené (pdf, 140 kB): 29.09.2023 
rozhodnutie (pdf, 845 kB): 21.1.2021
Obec Poniky ZRUŠENÉ: Kultúrny dom Ponická Huta, Námestie Pod krížom 110/25, 976 33 Pomiky zrušené (pdf, 139 kB): 29.09.2023 
rozhodnutie (pdf, 859 kB): 21.1.2021
NOVAMED, spol. s r. o. ZRUŠENÉ: Bernolákova 6900/12, 974 05 Banská Bystrica zrušené (pdf, 142 kB): 28.09.2023
rozhodnutie (pdf, 1,3 MB): 30.10.2020
Obec Polomka ZRUŠENÉ: 
Kultúrny dom Polomka, Osloboditeľov 566/15, 976 66 Polomka
Drevenica - gazdovský dvor, SNP 243/63, 76 66 Polomka
zrušené (pdf, 140 kB): 28.09.2023
rozhodnutie (pdf, 124 kB): 18.1.2021
Obec Michalová ZRUŠENÉ: Kultúrny dom. Hrádza 19/1, 976 57 Michalová zrušené (pdf, 140 kB): 28.09.2023
rozhodnutie (pdf, 857 kB): 21.1.2021
Obec Kordíky ZRUŠENÉ: Obecný úrad, 59, 976 34 Kordíky zrušené (pdf, 139 kB): 28.09.2023
rozhodnutie (pdf, 847 kB): 21.1.2021
Obec Lučatín ZRUŠENÉ: Kultúrny dom Lučatín, 235, 976 61 Lučatín zrušené (pdf, 139 kB): 28.09.2023
rozhodnutie (pdf, 836 kB): 21.1.2021
Obec Králiky ZRUŠENÉ: Obecný úrad, Králická 96/48, 976 34 Králiky zrušené (pdf, 139 KB): 28.09.2023
rozhodnutie (pdf, 863 kB): 22.1.2021
Obec Selce ZRUŠENÉ: Kultúrny dom v Selciach, Selčianska cesta 180/132, 976 11 Selce zrušené (pdf, 140 kB): 28.09.2023
rozhodnutie (pdf, 121 kB): 18.1.2021
Obec Podkonice ZRUŠENÉ: Telocvičňa Základnej školy s materkou školou Podkonice, 284, 976 13 Podkonice zrušené (pdf, 239 kB): 28.09.2023
rozhodnutie (pdf, 167 kB): 21.1.2021
Obec Riečka ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná 84/1, 974 01 Riečka zrušené (pdf, 139 kB): 28.09.2023
rozhodnutie (pdf, 858 kB): 21.1.2021
Obec Staré Hory ZRUŠENÉ: Obecný úrad, 317, 976 02 Staré Hory zrušené (pdf, 140 kB): 28.09.2023 
rozhodnutie (pdf, 849 kB): 21.1.2021
Obec Dolná Lehota ZRUŠENÉ: ZŠ a MŠ, 160. 976 98 Dolná Lehota

zrušené (pdf, 139 kB): 28.09.2023
rozhodnutie (pdf, 829 kB): 21.1.2021

Obec Strelníky ZRUŠENÉ: Hasičská zbrojnica, 318, 976 55 Strelníky zrušené (pdf, 139 kB): 28.09.2023
pozastavené (pdf, 881 kB): 12.07.2021
rozhodnutie (pdf, 844 kB): 21.01.2021
Obec Slovenská Ľupča ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Námestie SNP 427/2, 976 13 Slovenská Ľupča zrušené (pdf, 141 kB): 30.08.2023
rozhodnutie (pdf, 308 kB): 30.12.2020
Obec Medzibrod ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Námestie hrdinov SNP 1/1, 976 96 Medzibrod zrušené (pdf, 141 kB): 22.8.2023
rozhodnutie (pdf, 258 kB): 21.1.2021
Obec Čerín ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Čačín 47, 974 01 Čerín

zrušené (pdf, 139 kB): 24.7.2023
rozhodnutie (pdf, 823 kB): 21.1.2021

Obec Nemce ZRUŠENÉ: Obecný úrad Nemce, Lúčna 86/52. 974 01 Nemce zrušené (pdf, 140 kB): 16.06.2023
rozhodnutie (pdf, 821 kB): 20.1.2021
Stredná športová škola ZRUŠENÉ: Stredná športová škola, Trieda SNP 1695/54, 974 01 Banská Bystrica zrušené (pdf, 141 kB): 09.06.2023
rozhodnutie (pdf, 740 kB): 11.1.2021
Železiarne Podbrezová, a.s. ZRUŠENÉ: Dom kultúry ŽP, Kolkáreň 29/37, 976 81 Podbrezová
Súkromná spojená škola ŽP, Družby 554/64, 976 97 Podbrezová
zrušené (pdf, 141 kB): 01.06.2023
pozastavené (pdf, 140 kB): 08.02.2023
pozastavené (pdf, 134 kB): 16.11.2022
pozastavené (pdf, 134 kB): 20.10.2022
rozhodnutie (pdf, 730 kB): 21.01.2021
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. ZRUŠENÉ: Turisticko informačné stredisko Horehronie 29, 977 01 Bystrá zrušené (pdf, 141 kB): 26.05.2023
pozastavené (pdf, 197 kB): 19.07.2021
rozhodnutie (pdf, 305 kB): 31.12.2020
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. ZRUŠENÉ:
Dom kultúry, Švermova 1027/7, 977 01 Brezno
ZŠ a MŠ, Pionierska 1125/2, 977 01 Brezno
ZŠ a MŠ Karola Rapoša, Pionierska 1127/4, 977 01 Brezno
Zimný štadión, Štvrť Ladislava Novomeského 2157/34, 977 01 Brezno
Základná umelecká škola, Krčulova 1209/21, 977 01 Brezno
Futbalový štadión, Štvrť Ladislava Novomeského 2157/34, 977 01 Brezno
Budova MsÚ, Námestie gen. M. R. Štefánika 3/3, 977 01 Brezno
ZŠ a MŠ, Májového povstania českého ľudu 2173/5, 977 03 Brezno
Bývalá MŠ, 9. mája 2149/53, 977 03 Brezno
Telocvičňa pri plavárni, Mládežnícka 1786/3, 977 03 Brezno
PD Ďumbier, Podkoreňová 747/3, 977 01 Brezno
Motostop, Vagnárska 2063/10, 977 01 Brezno
Synagóga, Štúrova 888/11, 977 01 Brezno
Budova MsÚ, Námestie gen. M. R. Štefánika 2/2, 977 01 Brezno
zrušené (pdf, 143 kB): 18.05.2023
pozastavené (pdf 348 kB): 19.07.2021
rozhodnutie (pdf, 1,2 MB): 21.01.2021
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica ZRUŠENÉ: Oddelenie infektológie, Cesta k nemocnici 5545/1, 975 56 Banská Bystrica zrušené (pdf, 140 kB): 18.05.2023
rozhodnutie (pdf, 1,4 MB): 06.07.2020
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica ZRUŠENÉ: Parkovisko, Mičinská cesta, 974 01 Banská Bystrica zrušené (pdf, 142 kB): 18.05.2023
rozhodnutie (pdf, 1,2 MB): 07.09.2020
Obec Podbrezová ZRUŠENÉ: Areál elokovaného pracoviska ZŠ, Štiavnička 192/20, 976 81 Podbrezová
Areál bývalej MŠ, Kolkáreň 32/40, 976 81 Podbrezová
zrušené (pdf, 139 kB): 28.02.2023
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 21.01.2021
Merci, n. o. ZRUŠENÉ: Súkromná stredná odborná škola pedagogická EGB, Školská 136/5, 977 01 Brezno zrušené (pdf, 141 kB): 15.02.2023
rozhodnutie (pdf, 265 kB): 23.12.2020
MiradoDent, s. r. o. ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Súkromná výrobňa potravinárskych výrobkov, Námestie SNP 2/2, 974 01 Banská Bystrica
RT-PCR testovanie COVID-19, Súkromná výrobňa potravinárskych výrobkov, Námestie SNP 2/2, 974 01 Banská Bystrica
zrušené (pdf, 141 kB): 08.02.2023
rozhodnutie (pdf, 950 kB): 23.08.2021
rozhodnutie (pdf, 909 kB): 21.01.2021
Obec Drábsko ZRUŠENÉ: Hasičská zbrojnica, 10, 976 53 Drábsko zrušené (pdf, 133 kB): 27.01.2023
rozhodnutie (pdf, 603 kB): 21.01.2021
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA SOS Servis, s.r.o. ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Partizánska cesta 274/81, 974 01 Banská Bystrica zrušené (pdf, 137 kB): 21.12.2022
rozhodnutie (pdf, 114 kB): 23.12.2021
Merea, a.s.
Záchranná zdravotná služba SR, a. s.
ZRUŠENÉ: Záchranná zdravotná služba, Partizánska cesta 4409/118, 974 01 Banská Bystrica zrušené (pdf, 134 kB): 21.12.2022
rozhodnutie (pdf, 657 kB): 14.01.2021
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica POZASTAVENÉ: VŠC DUKLA Banská Bystrica, Hutná 1497/3, 974 04 Banská Bystrica pozastavené (pdf, 135 kB): 07.12.2022
pozastavené (pdf, 135 kB): 18.10.2022
rozhodnutie (pdf, 774 kB): 21.01.2021
BHR medical, s.r.o. ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Ul. Hronské predmestie, parkovisko HOT ROD, 974 Ol Banská Bystrica
RT-PCR testovanie COVID-19, Ul. Hronské predmestie, parkovisko HOT ROD, 974 01 Banská Bystrica
zrušené (pdf, 134 kB): 16.11.2022
pozastavené (pdf, 135 kB): 20.10.2022
pozastavené (pdf, 140 kB): 13.05.2022
rozhodnutie (pdf, 853 kB): 17.09.2021
Váš Lekár, s. r. o. POZASTAVENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, parkovisko ESC, Na Troskách 14180/25, 974 01 Banská Bystrica
RT-PCR testovanie COVID-19, parkovisko ESC, Na Troskách 14180/25, 974 01 Banská Bystrica
pozastavené (pdf, 135 kB): 08.11.2022
pozastavené (pdf, 135 kB): 25.10.2022
rozhodnutie (pdf, 127 kB): 02.02.2022
Obec Šumiac ZRUŠENÉ: Komunitné centrum, Juraja Kriváňa 148/16, 976 71 Šumiac zrušené (pdf, 134 kB): 25.10.2022
pozastavené (pdf, 887 kB): 21.07.2021
rozhodnutie (pdf, 892 kB): 21.01.2021
Obec Hronsek ZRUŠENÉ: Obecný úrad, Záhumnie 12/26, 976 31 Hronsek zrušené (pdf, 133 kB): 25.10.2022
rozhodnutie (pdf, 752 kB): 21.01.2021
Obec Horné Pršany ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, 11, 974 05 Horné Pršany zrušené (pdf, 133 kB): 25.10.2022
rozhodnutie (pdf, 826 kB): 21.01.2021
Banskobystrický samosprávny kraj ZRUŠENÉ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica zrušené (pdf, 134 kB): 25.10.2022
rozhodnutie (pdf, 766 kB): 20.01.2021
Merci, n. o. ZRUŠENÉ: Vestibul kultúrneho domu, Závodie 58/68, 976 52 Čierny Balog zrušené (pdf, 134 kB): 25.10.2022
pozastavené (pdf, 239 kB): 25.10.2021
rozhodnutie (pdf, 203 kB): 22.12.2020
Obec Horná Mičiná ZRUŠENÉ: Obecný úrad, 79, 974 01 Horná Mičiná zrušené (pdf, 133 kB): 21.10.2022
rozhodnutie (pdf, 674 kB): 21.01.2021
ZELENÝ SEN, s. r. o. ZRUŠENÉ: ZELENÝ SEN, s. r. o., Cesta k nemocnici 4443/1B, 974 01 Banská Bystrica zrušené (pdf, 136 kB): 19.10.2022
rozhodnutie (pdf, 110 kB): 10.02.2021
NEMOCENSKÁ BB, s. r. o. ZRUŠENÉ: Budova PZS, Partizánska cesta 1087/67, 974 01 Banská Bystrica zrušené (pdf, 136 kB): 19.10.2022
pozastavené (pdf, 112 kB): 03.08.2021
rozhodnutie (pdf, 772 kB): 20.01.2021
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Poniky POZASTAVENÉ: Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Poniky, Družstevná 201/23, 976 33 Poniky pozastavené (pdf, 135 kB): 18.10.2022
rozhodnutie (pdf, 289 kB): 24.12.2020
LXHR, s. r. o. ZRUŠENÉ: Hotel Lux, Nám. slobody 397/2, 974 01 Banská Bystrica zrušené (pdf, 137 kB): 18.10.2022
rozhodnutie (pdf, 109 kB): 18.02.2021
Gymnázium A. Sládkoviča ZRUŠENÉ: Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 3164/18, 974 01 Banská Bystrica zrušené (pdf, 134 kB): 18.10.2022
pozastavené (pdf, 836 kB): 12.07.2021
rozhodnutie (pdf, 765 kB): 13.01.2021
Obec Mýto pod Ďumbierom ZRUŠENÉ: Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom zrušené (pdf, 133 kB): 18.10.2022
rozhodnutie (pdf, 674 kB): 11.01.2021
Obec Heľpa ZRUŠENÉ: Stará fara, Farská 586/3, 976 68 Heľpa zrušené (pdf, 134 kB): 18.10.2022
rozhodnutie (pdf, 732 kB): 03.03.2021
Obec Heľpa ZRUŠENÉ: Teločvičňa pri Základnej škole v Heľpe, Školská 603/15, 976 68 Heľpa zrušené (pdf, 134 kB): 18.10.2022
rozhodnutie (pdf, 724 kB): 03.03.2021
Obec Hiadeľ ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, 68, 976 61 Hiadeľ zrušené (pdf, 133 kB): 18.10.2022
rozhodnutie (pdf, 740 kB): 21.01.2021
Obec Priechod ZRUŠENÉ: Obecný úrad, 157, 976 11 Priechod zrušené (pdf, 234 kB): 06.10.2022
rozhodnutie (pdf, 818 kB): 21.01.2021
Stredná zdravotnícka škola ZRUŠENÉ: Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 1911/24, 974 01 Banská Bystrica zrušené (pdf, 236 kB): 06.10.2022
pozastavené (pdf, 835 kB): 12.07.2021
rozhodnutie (pdf, 288 kB): 24.12.2020
Obec Hrochoť ZRUŠENÉ: Základná škola s materskou školou A. Sládkoviča, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť zrušené (pdf, 230 kB): 06.10.2022
rozhodnutie (pdf, 678 kB): 31.12.2020
Unitest 3, s.r.o. ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, MOM PASÁŽ, Námestie gen. M.R.Štefánika 5/6, 977 01 Brezno
PCR testovanie COVID-19, MOM PASÁŽ, Námestie gen. M.R.Štefánika 5/6, 977 01 Brezno
zrušené (pdf, 966 kB): 08.09.2022
pozastavené (pdf, 251 kB): 29.04.2022
rozhodnutie (pdf, 149 kB): 09.02.2022
Evanjelické gymnázium ZRUŠENÉ: Divadelná sála Evanjelického spolku, Horná 78/21, 974 01 Banská Bystrica zrušené (pdf, 801 kB): 05.09.2022
rozhodnutie (pdf, 676 kB): 31.12.2020
Obec Bacúch ZRUŠENÉ: Obecný úrad, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch zrušené (pdf, 780 kB): 17.08.2022
rozhodnutie (pdf, 700 kB): 21.01.2021
PENET, a. s. ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Horné parkovisko ESC, Na Troskách 14180/25, 974 01 Banská Bystrica
RT-PCR testovanie COVID-19, Horné parkovisko ESC, Na Troskách 14180/25, 974 01 Banská Bystrica
zrušené (pdf, 125 kB): 17.06.20220
rozhodnutie (pdf, 150 kB): 12.11.2021
Obec Nemecká ZRUŠENÉ: Kultúrny dom Nemecká, Andreja Sládkoviča 81/7, 976 97 Nemecká
Telocvičňa pri Základnej škole s materskou školou, Školská 279/35, 976 97 Nemecká
zrušené (pdf, 776 kB): 09.05.2022
rozhodnutie (pdf, 109 kB): 18.01.2021
Obec Osrblie ZRUŠENÉ: Národné biatlonové centrum Osrblie, Anderlová 239, 976 45 Osrblie zrušené (pdf, 870 kB): 09.05.2022
pozastavené (pdf, 698 kB): 12.07.2021
rozhodnutie (pdf, 674 kB): 21.01.2021
Mesto Banská Bystrica ZRUŠENÉ: Veľká sieň Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica zrušené (pdf, 788 kB): 09.05.2022
rozhodnutie (pdf, 212 kB): 25.10.2021
Váš Lekár, s. r. o. ZRUŠENÉ: Tibora Andrašovana 14486/46, 974 01 Banská Bystrica - antigénové a RT-PCR testovacie miesta zrušené (pdf, 810 kB): 04.03.2022
rozhodnutie (pdf, 118 kB): 03.08.2021
rozhodnutie (pdf, 606 kB): 29.01.2021
SlovakTransLine, s.r.o. Antigénové testovanie COVID-19, 29. augusta 15147/37, 974 01 Banská Bystrica
Antigénové testovanie COVID-19, Fraňa Kráľa 1221/1, 977 01 Brezno
RT-PCR testovanie COVID-19, 29. augusta 15147/37, 974 01 Banská Bystrica
RT-PCR testovanie COVID-19, Fraňa Kráľa 1221/1, 977 01 Brezno
rozhodnutie (pdf, 927 kB): 23.02.2022
rozhodnutie (pdf, 205 kB): 09.02.2022
Obec Jasenie ZRUŠENÉ: Obecný úrad Jasenie, Mlynská 497, 976 75 Jasenie zrušené (pdf, 127 kB): 07.02.2022
rozhodnutie (pdf, 566 kB): 12.01.2021
Obec Predajná ZRUŠENÉ: Spoločenský Dom, Podhrádok 348/17, 976 63 Predajná zrušené (pdf, 716 kB): 24.01.2022 
rozhodnutie (pdf, 649 kB): 21.01.2021
MUDr. Karol Štaudinger ZRUŠENÉ: Obec Selce, Selčianska cesta 180/132, 976 11 Selce zrušené (pdf, 821 kB): 24.01.2022
rozhodnutie (pdf, 729 kB): 12.03.2021
Obec Ráztoka ZRUŠENÉ: Spoločenský dom, 124, 976 97 Ráztoka zrušené (pdf, 866 kB): 24.01.2022
pozastavené (pdf, 703 kB): 12.07.2021
rozhodnutie (pdf, 622 kB): 21.01.2021
Obec Pohorelá ZRUŠENÉ: Základná škola s materskou školou Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá zrušené (pdf, 871 kB): 05.01.2022
pozastavené (pdf, 285 kB): 27.10.2021
pozastavené (pdf, 1,4 MB): 03.09.2021
pozastavené (pdf, 195 kB): 27.07.2021
rozhodnutie (pdf, 579 kB): 31.12.2020
Obec Pohorelá ZRUŠENÉ: Obecný úrad, Školská 349/6, 976 69 Pohorelá zrušené (pdf, 788 kB): 05.01.2022
pozastavené (pdf, 267 kB): 27.10.2021
pozastavené (pdf, 726 kB): 03.09.2021
pozastavené (pdf, 206 kB): 27.07.2021
rozhodnutie (pdf, 629 kB): 21.01.2021
Základná škola Narnia ZRUŠENÉ: Základná škola Narnia, Okružná 1849/2, 974 04 Banská Bystrica zrušené (pdf, 661 kB): 04.01.2022
rozhodnutie (pdf, 217 kB): 28.12.2020
Obec Valaská ZRUŠENÉ: Telocvičňa ZŠ J. Simana, Októbrová 479/16, 976 46 Valaská zrušené (pdf, 797 kB): 29.12.2021
pozastavené (pdf, 802 kB): 06.12.2021
pozastavené (pdf, 827 kB): 03.08.2021
rozhodnutie (pdf, 577 kB): 31.12.2020
Obec Vlkanová ZRUŠENÉ: Obecný úrad, Matuškova 284/53, 976 31 Vlkanová zrušené (pdf, 831 kB): 29.12.2021
rozhodnutie (pdf, 761 kB): 05.02.2021
Obec Beňuš ZRUŠENÉ: Dom smútku 307, 976 64 Beňuš zrušené (pdf, 845 kB): 29.12.2021
pozastavené (pdf, 909 kB): 06.12.2021
pozastavené (pdf, 272 kB): 27.10.2021
pozastavené (pdf, 747 kB): 08.09.2021
pozastavené (pdf, 166 kB): 27.07.2021
rozhodnutie (pdf, 565 kB): 31.12.2020
Obec Telgárt ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, 481, 976 73 Telgárt zrušené (pdf, 126 kB): 30.11.2021
pozastavené (pdf, 683 kB): 21.07.2021
rozhodnutie (pdf, 274 kB): 23.12.2020
DEJ, s. r. o. ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Rudohorská 14992/1A, 974 11 Banská Bystrica
RT-PCR testovanie COVID-19, Rudohorská 14992/1A, 974 11 Banská Bystrica
zrušené (pdf, 221 kB): 27.10.2021
rozhodnutie (pdf, 993 kB): 09.08.2021
Merci, n. o. ZRUŠENÉ: Technická budova lyžiarskeho strediska Urbanov vrch, Bexeľ 2295, 976 52 Čierny Balog zrušené (pdf, 213 kB): 25.10.2021
oprava rozhodnutia (pdf, 102 kB): 30.12.2020
rozhodnutie (pdf, 218 kB): 23.12.2020
Merci, n. o. ZRUŠENÉ: Základná škola Heľpa, Školská 603/15, 976 68 Heľpa zrušené (pdf, 219 kB): 25.10.2020
rozhodnutie (pdf, 294 kB): 21.12.2020
Merci, n. o. ZRUŠENÉ: Kancelárske priestory lyžiarskeho strediska, 547, 976 73 Telgárt zrušené (pdf, 214 kB): 25.10.2021
oprava rozhodnutia (pdf, 102 kB): 30.12.2020
rozhodnutie (pdf, 658 kB): 23.12.2020
STEFFI, s. r. o. ZRUŠENÉ: Sládkovičova 2397/36, 974 05 Banská Bystrica

zrušené (pdf, 226 kB): 25.10.2021
pozastavené (pdf, 995 kB): 23.08.202)
pozastavené (pdf, 166 kB): 19.07.2021
rozhodnutie (pdf, 670 kB): 29.01.2021

Obec Závadka nad Hronom ZRUŠENÉ: Fit-klub, Hviezdoslavova 170/30, 976 67 Závadka nad Hronom zrušené (pdf, 265 kB): 25.10.2021
rozhodnutie (pdf, 314 kB): 11.01.2021
Hotelová akadémia Brezno ZRUŠENÉ: Školský internát pri Hotelovej akadémii, Malinovského 2131/32, 977 01 Brezno zrušené (pdf, 234 kB): 21.10.2021
rozhodnutie (pdf, 660 kB): 14.01.2021
PENET, a. s. Antigénové testovanie COVID-19, Administratívna budova PENET, a. s., Hviezdoslavova 1477/18, 974 01 Banská Bystrica
RT-PCR testovanie COVID-19, Administratívna budova PENET, a. s., Hviezdoslavova 1477/18, 974 01 Banská Bystrica
rozhodnutie (pdf, 131 kB): 16.08.2021
LMP-BB, s. r. o. ZRUŠENÉ: Areál Prírodovedeckej fakulty UMB, Tajovského 40, 974 09 Banská Bystrica zrušené (pdf, 112 kB): 16.8.2021
rozhodnutie (pdf, 128 kB): 29.1.2021
SOANRE, s. r. o. ZRUŠENÉ: Rudohorská 14992/1A, 974 11 Banská Bystrica zrušené (pdf, 109 kB): 13.08.2021
rozhodnutie (pdf, 116 kB): 28.01.2021
ReviloMed, s. r. o. ZRUŠENÉ: Partizánska cesta 5909/5, 974 01 Banská Bystrica
29. augusta 1644/5, 974 01 Banská Bystrica
Námestie gen. M. R. Štefánika 5/6, 977 01 Brezno
zrušené (pdf, 276 kB): 13.08.2021
rozhodnutie (pdf, 285 kB): 22.03.2021
rozhodnutie (pdf, 893 kB): 26.01.2021
Obec Pohronská Polhora POZASTAVENÉ: Kultúrny dom, Športová 313/1, 976 56 Pohronská Polhora pozastavené (pdf, 216 kB): 27.07.2021
oprava rozhodnutia (pdf, 269 kB): 28.12.2020 
rozhodnutie (pdf, 266 kB): 23.12.2020
Spojená škola ZRUŠENÉ: Spojená škola, Školská 3507/7, 974 01 Banská Bystrica zrušené (pdf, 849 kB): 21.07.2021
rozhodnutie (pdf, 322 kB): 11.01.2021
Obec Badín ZRUŠENÉ: Obecný úrad Badín, Sládkovičova 110/4, 976 32 Badín zrušené (pdf, 797 kB): 12.07.2021
rozhodnutie (pdf, 121 kB): 18.01.2021
Obec Harmanec ZRUŠENÉ: Obecný úrad, 6, 976 03 Harmanec zrušené (pdf, 790 kB): 12.07.2021
rozhodnutie (pdf, 843 kB): 21.01.2021
DEJ, s. r. o. ZRUŠENÉ: Ružová 4298/15A, 974 11 Banská Bystrica
V PREVÁDZKE: Futbalový štadión, Štvrť Ladislava Novomeského 2157/34, 977 01 Brezno - v prevádzke
zrušené (pdf, 117 kB): 29.06.2021
rozhodnutie (pdf, 911 kB): 29.01.2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ZRUŠENÉ: Cesta k nemocnici 622/1, 974 01 Banská Bystrica zrušené (pdf, 115 kB): 29.06.2021
rozhodnutie (pdf, 1,1 MB): 18.11.2020
Detská fakultá nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica ZRUŠENÉ: Námestie Ludvika Svobodu 6818/4, 974 09 Banská Bystrica zrušené (pdf, 113 kB): 29.06.2021
rozhodnutie (pdf, 1,3 MB): 16.11.2020
Health Solutions, s. r. o. ZRUŠENÉ: 
Zvolenská cesta 2407/32, 974 05 Banská Bystrica
Kuzmányho 345/3, 977 01 Brezno
zrušené (pdf, 113 kB): 29.06.20210
rozhodnutie (pdf, 906 kB): 26.01.20210
Health Consulting, s. r. o. ZRUŠENÉ:
Skuteckého 122/30, 974 01 Banská Bystrica
Námestie gen, M. R. Štefánika 5/5, 977 01 Brezno
zrušené (pdf, 114 kB): 29.06.2021
rozhodnutie (pdf, 121 kB): 26.01.2021
Mesto Banská Bystrica ZRUŠENÉ:
Základné školy uvedené v rozhodnutí
Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica
zrušené (pdf, 138 kB): 23.06.2021
rozhodnutie (pdf, 1,1 MB): 05.01.2021
Stredná odborná škola informačných technológií ZRUŠENÉ: Obchodná akadémia, Tajovského 37615/30, 974 09 Banská Bystrica zrušené (pdf, 118 kB): 23.06.2021
rozhodnutie (pdf, 330 kB): 11.01.2021
Obec Hronec ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec zrušené (pdf, 110 kB): 23.06.2021
rozhodnutie (pdf, 851 kB): 21.01.2021
Mesto Banská Bystrica ZRUŠENÉ:
Základná škola, Tatranská 6557/10, 974 11 Banská Bystrica
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 3164/18, 974 01 Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 423/6, 974 01 Banská Bystrica
Fakulta zdravotníctva, SZU v Bratislave, Sládkovičova 2090/21, 974 05 Banská Bystrica
Gymnázium Mikuláša Kováča, Mlásežnícka 3490/51, 974 04 Banská Bystrica
Kultúrny dom Šálková, Hronská 3530/4, 974 01 Banská Bystrica
Spojená škola, Kremnička 6559/10, 974 05 Banská Bystrica
Veľkokapacitné odberové miesto, parkovisko, Mičinská cesta, 974 01 Banská Bystrica
zrušené (pdf, 131 kB): 23.06.2021
rozhodnutie (pdf, 1020 kB): 21.01.2021
Spojená škola ZRUŠENÉ: Spoločenská sála obecného úradu, Kremnička 6559/10, 974 05 Banská Bystrica zrušené (pdf, 115 kB): 21.06.2021
rozhodnutie (pdf, 312 kB): 31.12.2020
Obchodná akadémia ZRUŠENÉ: Obchodná akadémia, Tajovského 325/25, 974 09 Banská Bystrica zrušené (pdf, 117 kB): 21.06.2021
rozhodnutie (pdf, 306 kB): 12.01.2021
ALFA BIO s. r. o. ZRUŠENÉ: ALFA BIO s. r. o., Kremnička 6966/71, 974 05 Banská Bystrica zrušené (pdf, 106 kB): 17.06.2021
rozhodnutie (pdf, 263 kB): 21.01.2021
PRIMADENT, s. r. o. ZRUŠENÉ: Námestie gen, M. R. Štefánika 31/38, 977 01 Brezno zrušené (pdf, 105 kB): 03.06.2021
rozhodnutie (pdf, 862 kB): 28.01.2021
PENET, a. s. Administratívna budova PENET, a. s., Hviezdoslavova 1477/18, 974 01 Banská Bystrica rozhodnutie (pdf, 126 kB): 01.03.2021
myWood Polomka Timber, s. r. o. myWood Polomka Timber, s. r. o., Osloboditeľov 50, 976 66 Polomka rozhodnutie (pdf, 127 kB): 1.3.2021
NEALIN, s. r. o. Bývalá MŠ, 9. mája 2149/53, 977 03 Brezno rozhodnutie (pdf, 838 kB): 18.2.2021
MEDICAL PARK, s. r. o. Medical Park, Bernolákova 4138/14A, 974 05 Banská Bystrica rozhodnutie (pdf, 884 kB): 28.1.2021
MISERICORDIA, n. o. Nálepkova 1190/7, 97701 Brezno rozhodnutie (pdf, 258 kB): 21.1.2021
Obec Bystrá Kultúrny dom, 61, 977 01 Bystrá rozhodnutie (pdf, 820 kB): 21.1.2021
Obec Staré Hory Obecný úrad, 317, 976 02 Staré Hory rozhodnutie (pdf, 849 kB): 21.1.2021
Obec Braväcovo Materská škola, 195, 976 64 Braväcovo rozhodnutie (pdf, 845 kB): 21.1.2021
Obec Špania Dolina Obecný úrad, 132, 974 01 Špania Dolina rozhodnutie (pdf, 858 kB): 21.1.2021
Základná škola s materskou školou Brusno Miestne kultúrne stredisko, Záhumnie 644/13, 976 62 Brusno rozhodnutie (pdf, 298 kB): 31.12.2020
Gymnázium Jána Chalupku v Brezne Gymnázium Jána Chalupku v Brezne, Štúrova 890/13, 977 01 Brezno rozhodnutie (pdf, 308 kB): 30.12.2020
Obec Ľubietová Kultúrny dom, Na koleso 18/1, 976 55 Ľubietová rozhodnutie (pdf, 307 kB): 24.12.2020
TARKA, s. r. o. Medical Center Donovaly, Apartmánový dom "Horec", 93, 976 39 Donovaly rozhodnutie (pdf, 1,3 MB): 17.12.2020
SANITSTOM, s. r. o. Spojová 6986/25, 974 04 Banská Bystrica rozhodnutie (pdf, 954 kB): 05.11.2020
Slovenský Červený kríž, uzemný spolok Banská Bystrica Parkovisko P2, Mičinská cesta, 974 01 Banská Bystrica rozhodnutie (pdf, 1,3 MB): 03.11.2020
Slovenský Červený kríž, uzemný spolok Banská Bystrica Pod Urpínom 552/6, 974 01 Banská Bystrica rozhodnutie (pdf, 1,3 MB): 21.09.2020

 

Informovanie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s podávaním žiadostí o povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta (pdf, 151 kB)