Podateľňa

Podateľňa eviduje všetky došlé podania.

Úradné hodiny podateľne RÚVZ BB

Pondelok

7:30 - 11:30 I 12:00 - 15:00

Utorok

7:30 - 11:30 I 12:00 - 15:00

Streda

7:30 - 11:30 I 12:00 - 15:00

Štvrtok

7:30 - 11:30 I 12:00 - 15:00

Piatok

7:30 - 11:30 I 12:00 - 15:00


Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom: