Poradne environmentálneho zdravia

Poradenskú činnosť v oblasti environmentálne zdravia vykonávajú odbory HŽPaZ všetkých RÚVZ v SR, viac informácií o poradenskej a konzultačnej činnosti nájdete v časti 4. Služba a formuláre, 4,3 Poradenská a konzultačná služba ...preklik .

Osobitné environmentálne poradne zdravia sú zriadené iba na RÚVZ Bratislava so sídlom v Bratislave (pdf, 190 kB)
 a poradňa zdravia RÚVZ so sídlom v Nitre