NRC pre hluk a vibrácie

Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie bolo zriadené na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. S15457-2020-OVZSaP-2 zo dňa 14.10.2020, s účinnosťou od 01.11.2020. Činnosť NRC pre hluk a vibrácie v životnom a v pracovnom prostredí organizačne a metodicky riadi regionálny hygienik v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. .
Čítať celý článok