Environmentálny hluk a vibrácie

Zvuk, akýkoľvek vnem vnímaný sluchovým orgánom, je prirodzenou súčasťou každodenného života jedinca, pričom tvorí základ reči, príjem informácií a sprevádza množstvo životných aktivít obyvateľstva. Ak sa takýto zvuk stane rušivým, obťažujúcim, nepríjemným alebo škodlivým, stáva sa z neho hluk. Environmentálny hluk je jedným z najvýznamnejších determinantov v životnom prostredí a často krát podceňovaným faktorom pri možnom ohrození zdravia.
Čítať celý článok