Elektromagnetické a optické žiarenie

Niektoré druhy nízkofrekvenčného elektromagnetického žiarenia sú prirodzenou zložkou prostredia, na ktoré je  človek viac alebo menej adaptovaný. Iné vznikli a vznikajú až v posledných rokoch. Umelé aj prirodzené zdroje elektromagnetického žiarenia môžu pôsobiť na človeka nepriaznivo, najmä ak sa náhle zvýši ich intenzita, alebo zmení ich charakter.
Čítať celý článok

Optické žiarenie je jedným z fyzikálnych faktorov životného prostredia, ktoré sa v našom životnom prostredí vyskytuje prirodzene a je pre náš život nevyhnutné (slnečné žiarenie), ale vzniká aj z umelých zdrojov. Pôsobenie optického žiarenia z prirodzených i umelých zdrojov na naše zdravie môže byť priaznivé, ale i nepriaznivé.
Pre ochranu zdravia je preto potrebné poznať okrem pozitívneho pôsobenia aj zdravotné riziká vyplývajúce z  pôsobenia optického žiarenia na ľudské zdravie a spôsoby ochrany.
Čítať celý článok