Akreditácia (BB, KE, ÚVZ SR)

Akreditácia (BB, KE, ÚVZ SR)

Laboratóriá lekárskej mikrobiológie sú akreditované v súlade s požiadavkami STN EN ISO 15189:2013 Medicínske laboratóriá Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť.