Odborná spôsobilosť

Pre výkon viacerých činností  súvisiacich s verejným zdravím sú požadované špeciálne vedomosti, schopnosti a zručnosti.
Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania a odbornej praxe alebo úspešné vykonanie skúšky. Je osobitnou podmienkou na vykonávanie niektorých činností týkajúcich sa verejného zdravia.

V položkách nasledujúceho menu nájdete informácie o tom, aké odborné spôsobilosti existujú, ako sa získajú, ako prebieha skúška, čo to stojí a ďalšie užitočné informácie.

Alebo môžete priamo prejsť do menu pre Odbornú spôsobilosť v rámci sekcie Služby, kde je úplne všetko.