Získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti

Získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti sa týka nasledujúcich subjektov:

  • fyzická osoba – podnikateľ,
  • fyzická osoba (občan),
  • vedúci zamestnanec,
  • zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti v  oblasti verejného zdravia alebo radiačnej ochrany

Viac o získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti sa môžete dozvedieť na týchto stránkach: