Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Termíny skúšok si stanovujú príslušné úrady verejného zdravotníctva.  O termínoch skúšok sa dozviete pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky pre danú odbornú spôsobilosť.