Register odborne spôsobilých osôb

Osoby, ktoré získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti, sú uvedené v registroch odborne spôsobilých osôb. Podrobnejšie informácie o registroch získate na tejto webovej stránke.