Kozmetické výrobky

Podnikanie súvisiace s kozmetickými výrobkami je z pochopiteľných dôvodov silne regulovaným segmentom.  Je potrebné, aby podnikateľ v príslušnej oblasti mal jasný prehľad o svojich povinnostiach – či už ide o označovanie, dovoz a predaj kozmetických výrobkov, uvádzanie na trh, hlásenia do systému RAPEX, legislatívny rámec a viacero ďalších.

Položky nasledujúceho menu sú odkazmi na najčastejšie témy, ktoré sa týkajú povinností podnikateľa, ktorého aktivity súvisia s kozmetickými výrobkami.

Ďalšou možnosťou je priamo vstup do odbornej sekcie venovanej kozmetickým výrobkom.