Uvedenie kozmetických výrobkov na trh

Ak akákoľvek požiadavka podľa nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch na výrobok nie je splnená a výrobok nie je v súlade s právnymi predpismi, úrady verejného zdravotníctva požiadajú zodpovednú osobu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu.

Podrobnejšie informácie o požiadavkách na súlad nájdete na tejto webovej stránke.