RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Európska únia prijíma právne predpisy a zriaďuje systémy na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch a systémy rýchleho varovania pre rôzne komodity na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa. Prostredníctvom týchto systémov sú zasielané členským krajinám informácie o nevyhovujúcich, škodlivých alebo nebezpečných výrobkoch.

Pre kozmetické, resp. nepotravinárske výrobky je určený RAPEX (systém na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch).

Pre podnikateľov ponúkajúcich kozmetické výrobky je dôležité mať aktuálne informácie o nebezpečných výrobkoch – čo ak niektorý vami ponúkaný výrobok sa zjaví na zozname.

Prehľad aktuálnych hlásení RAPEX nájdete na tejto webovej stránke.