Označenie kozmetických výrobkov

Požiadavky na označenie kozmetických výrobkov (KV) sú uvedené v čl. 19 nariadenia č. 1223/2009.

Názov výrobku nie je povinný údaj a nie je potrebné ho prekladať do slovenského jazyka.
Informácie, ktoré je potrebné uviesť v slovenskom jazyku podľa čl. 19 ods. 5 nariadenia sú:

  • nominálny obsah
  • dátum minimálnej trvanlivosti
  • príslušné upozornenia
  • funkcia KV

Podrobnejšie informácie o označovaní kozmetických výrobkov nájdete na tejto webovej stránke.