Oznámenie závažného nežiadúceho účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom

Zodpovedná osoba a distribútor sú povinní oznámiť závažný nežiaduci účinok spôsobený kozmetickým výrobkom.

Závažný nežiaduci účinok je nežiaduci účinok, ktorý vedie k prechodným alebo trvalým funkčným poruchám, postihnutiu, hospitalizácii, vrodeným anomáliám alebo k bezprostrednému ohrozeniu života, prípadne k smrti.

Podrobnejšie informácie o povinnostiach príslušných podnikateľov nájdete na tejto webovej stránke.