Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Skúšky odbornej spôsobilosti pre jednotlivé činnosti sa budú konať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola 27, Žilina v uvedených termínoch.

Skúšky odbornej spôsobilosti na manipuláciu alebo umiestnenie na trh voľne rastúcich jedlých húb a skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov sa budú konať v dohodnutom termíne.

Termín skúšky si aktuálne skontrolujte na tejto stránke, môže sa stať, že z vážnych organizačných dôvodov bude konkrétny termín zrušený, prípadne zmenený.