Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola 27, Žilina v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
8:00 - 15:30

Osobne na adrese:
Vojtecha Spanyola 27, 011 71 Žilina

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.: 041 7233843 - 5
e-mail: za.sekretariat@uvzsr.sk