Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Svetový deň zdravia - Nedostatočná fyzická aktivita

Svetový deň zdravia - Nedostatočná fyzická aktivita

Pohyb patrí medzi základné atribúty bytia každého človeka. Je prirodzenou potrebou človeka a jedným z rozhodujúcich faktorov zdravia a zdatnosti. Pohyb je základným princípom života, ktorý má pozitívny vplyv na naše zdravie a kvalitu života. Preto je dôležité venovať sa pravidelnej telesnej aktivite, prispôsobiť ju svojim potrebám a zohľadniť individuálnu intenzitu tréningu. Nedostatok pohybu v súčasnej dobe predstavuje obrovský problém, ktorý sa dotýka mladších i starších jedincov a súvisí so vznikom celého radu zdravotných problémov. Ak jedinec nevykonáva pravidelnú fyzickú aktivitu, môže to ovplyvniť jeho celkovú kondíciu, dobrý spánok i pamäť. Okrem toho deficit pohybu zvyšuje aj riziko vzniku ochorení srdca.

Viac tu: Nedostatočná fyzická aktivita (.pdf, 198 kB)