Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Svetový deň zdravia - Stres

Svetový deň zdravia - Stres

Krátkodobý stres sa zvyčajne prejavuje zrýchleným a plytkým dýchaním, potením alebo žalúdočnými problémami. Má pozitívne účinky na posilnenie imunitného systému, zlepšuje pamäť a zvyšuje rýchlosť regenerácie buniek.

Viac tu: Stres (.pdf, 344 kB)