Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Vyhodnotenie regionálneho kola Svetový deň obezity 2024

Vyhodnotenie regionálneho kola Svetový deň obezity 2024

Víťazná práca za región Trnava je : trieda 3.B - ZŠ Brezová 19, Piešťany, k téme: „Ovocie a zelenina ako superhrdina!“

Viac tu: Vyhodnotenie súťaže - svetový deň obezity 2024 (.pdf, 2.46 MB)