Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Peľová situácia 2024 - 22. kalendárny týždeň

V 22. kalendárnom týždni (od 27.5.2024 do 2.6.2024) dominuje počtom svojich peľových zŕn listnatá drevina pajaseň (Ailanthus). Jeho koncentrácia dosiahla nízke hodnoty, čo mohli pocítiť aj alergici. V nízkej koncentrácii sme zaznamenali aj žihľavovité druhy bylín z čelade Urticaceae. Ostatné dreviny a byliny sa vyskytovali len vo veľmi nízkych koncentráciách, podrobnejšie sú uvedené v tabuľke.  Ústup peľovej sezóny hlási lipa (Tilia) a ihličnaté dreviny z čelade Pinaceae,  ktorých peľové zrná sa objavili už len sporadicky. Z plesní stúpol počet spór alternárie na stredné hodnoty. Priemerné denné koncentrácie ostatných druhov vzdušných plesní ostali v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nemenné.

Viac tu: Peľová situácia v Trnavskom kraji (.pdf, 104 kB)