Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Dni zdravia 2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bude poskytovať počas
„Dní zdravia" Trnava 12.6.2024 – 13.6.2024 v rámci jednotlivých odborov nasledovné aktivity:

  • dňa 12.6.2024 – v stredu v čase od 8:00 hod. - do 15:00 hod. v priestoroch Radnice, Hlavná ul.č.1. Trnava

Viac tu: Dni zdravia 2024 (.pdf, 275 kB)