Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Peľová situácia 2024 - 21. kalendárny týždeň

V 21. kalendárnom týždni (t. j. od 20.05.2024 do 26.05.2024) dominujú svojou koncentráciou v ovzduší trávy z čelade Poaceae (lipnocovité) a pŕhľavovité druhy bylín z čelade Urticaceae. Ich počet evidujeme v nízkych koncentráciách, čo nemá výraznejší vplyv na alergikov. Ostatné druhy rastlín uvedených v tabuľke sa v ovzduší vyskytovali len vo veľmi nízkych koncentráciách. Zaznamenali sme aj kvitnutie listnatých drevín lipy (Tilia) a pajaseňu (Ailanthus). Vplyvom teplého počasia predpokladáme nárast počtu ich peľových zŕn. Počet spór plesní je veľmi podobný predchádzajúcemu týždňu. Vo veľmi vysokých koncentráciách sa vyskytoval iba druh čerňovka (Cladosporium).

Viac tu: Peľová situácia v Trnavskom kraji (.pdf, 384 kB)