Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Peľová situácia 2024 - 20. kalendárny týždeň

V 20. kalendárnom týždni (t. j. od 13.05.2024 do 19.05.2024) sme zaznamenali celkový pokles koncentrácie biologických častíc v ovzduší. Vďačíme za to premenlivému charakteru počasia. Dominantnými alergénmi naďalej ostávajú ihličnaté dreviny z čelade Pinaceae (borovicovité). V nízkych koncentráciách výskytu peľových zŕn evidujeme kvitnúce byliny z rodu Rumex (Štiav), hojne rastúce najmä v nepokosených porastoch na okrajoch ciest. Ďalším stále kvitnúcim druhom je Sambucus (Baza), ktorej kvety sa v tomto období zbierajú na domácu výrobu sirupov či čajov. Vo veľmi nízkych koncentráciách sa v druhej polovici týždňa sporadicky objavuje Urtica (žihľava). Ostatné druhy momentálne kvitnúcich bylín sú uvedené v tabuľke. Koncentrácia spór plesní vo vzduchu je ustálená. Mimoriadne výkyvy v počtoch má na svedomí daždivejšie počasie.

Viac tu: Peľová situácia v Trnavskom kraji (.pdf, 384 kB)