Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Peľová situácia 2024 - 19. kalendárny týždeň

V 19. kalendárnom týždni (t. j. od 06.05.2024 do 12.05.2024) dominujú svojim výskytom vo vysokých koncentráciách ihličnaté druhy drevín z čelade Pinaceae (borovicovité). Ich počet v porovnaní s predchádzajúcim týždňom výrazne stúpol na alergologicky významné hodnoty. Vyššiu dennú koncentráciu peľových zŕn sme zaznamenali aj pri viacerých druhoch bylín, sú uvedené v tabuľke. Vplyvom ustáleného charakteru teplého počasia stúpa aj počet peľových zŕn kvitnúcich druhov tráv z čelade Poaceae (lipnicovité). Ďalším výrazným alergénom tohto obdobia je baza, ktorej výskyt zaznamenávame oveľa skôr ako minulé roky. V koncentrácii spór vybraných druhov plesní nenastali žiadne významné výkyvy, ich počty sú ustálené. Prognózy na ďalší týždeň sú závislé od počasia. V prípade daždivých dní klesne koncentrácia peľových častíc v ovzduší, naopak stúpne počet spór plesní. 

Viac tu: Peľová situácia v Trnavskom kraji (.pdf, 381 kB)