Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť 10. máj 2024 Svetový deň – Pohybom ku zdraviu

10. máj 2024 Svetový deň – Pohybom ku zdraviu

Každý rok je 10.máj WHO vyhlásený za Svetový deň Pohybom ku zdraviu. Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle a  dostatku primeraných pohybových aktivít. 

Viac tu: Svetový deň pohybom ku zdraviu 2024 (.pdf, 370 kB)