Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Peľová situácia 2024 - 18. kalendárny týždeň

V 18. kalendárnom týždni (t. j. od 29.04.2024 do 05.05.2024) sme zaznamenali výskyt viacerých druhov alergénov. Denná koncentrácia ich peľových zŕn sa pohybovala vo veľmi nízkych až nízkych koncentráciách. Skončila peľová sezóna viacerých druhov listnatých drevín, konkrétne druhov buk, orech a javor. Výskyt ich zŕn v ovzduší sme zaznamenali už len sporadicky. Počtom zŕn dominujú ihličnaté dreviny a trávy z čelade Poaceae- lipnicovité. Podobnú situáciu očakávame aj v priebehu budúceho týždňa. Koncentrácia spór plesní je uvedená v tabuľke. Týždenný nárast ich počtu je ovplyvnený daždivým charakterom počasia ku koncu týždňa. 

Viac tu: Peľová situácia v Trnavskom kraji (.pdf, 384 kB)