Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Peľová situácia 2024 - 13. kalendárny týždeň

V 13. kalendárnom týždni (t. j. od 25.03.2024 do 31.03.2024) opäť dominuje veľmi vysokou koncentráciou peľových zŕn v ovzduší najväčší alergén tohto obdobia- breza (Betula). Ostatné taxóny uvedené v tabuľke sa vyskytovali len v nízkych koncentráciách. Z týchto druhov dominovali dreviny buk (Fagus) a dub (Quercus). Výskyt spór plesní bol ovplyvnený počasím. Pre alergikov významné hodnoty dosiahla len čerňovka (Cladosporium). Podobný priebeh peľovej situácie predpokladáme aj budúci týždeň. 

Viac tu: Peľová situácia v Trnavskom kraji (.pdf, 388 kB)