Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť 31. máj - Svetový deň bez tabaku

31. máj - Svetový deň bez tabaku

Deň 31. máj je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň bez tabaku. Tabak je jednou z najčastejších príčin úmrtí na svete a ohrozuje zdravie každého, kto je vystavený tabakovému dymu. Fajčenie môže spôsobovať vznik rakoviny. Nielen vznik rakoviny pľúc a dýchacích orgánov, ale aj hrdla, pažeráka, žalúdka, pankreasu, hrubého čreva, prsníka a pod.. Má podiel aj na vysokom výskyte chronických ochorení dýchacieho systému, akými sú napr. bronchitída, či chronická obštrukčná choroba pľúc. Vplýva aj na vznik vážnych a nebezpečných srdcovocievnych a mozgovo-cievnych ochorení.

Viac tu: Svetový deň bez tabaku 2024 (.pdf, 332 kB)