Späť Svetový deň obezity - vyhodnotenie regionálnej súťaže