Kolektívne zmluvy

Kolektívne zmluvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.