Úvodné slová prof. Klementa k evidencii publikačnej činnosti

Vážené dámy, vážení páni!

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici zverejňuje publikačnú činnosť svojich zamestnancov a to všetkých, ktorí v našej inštitúcii kedy pracovali.

Pracoviská verejného zdravotníctva neboli vždy úradmi, ale boli súčasťou zdravotníckeho systému, kde patrí publikačná činnosť od určitej úrovne k neodmysliteľným atribútom dobrého pracoviska a dobrého pracovníka.

Musíme si uvedomiť a zdôrazniť, že pracoviskami verejného zdravotníctva "pretečie" množstvo údajov či vyšetrených laboratórnych vzoriek. Nikto iný nie je povolanejší ako my tieto výsledky prezentovať a aj v spolupráci s akademickými pracoviskami.

Okrem publikačnej činnosti RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici chceme postupne zverejniť publikačnú činnosť všetkých RÚVZ-ov od čias, kedy sa tá činnosť dá dohľadať. Publikačná činnosť je vlastne takou "visačkou" kvality jednotlivých pracovísk a pracovitých jednotlivcov. Z celoslovenského hľadiska je tá "visačka" zlatá. Snažíme sa aj takto vzdať hold pracovníkom, ktorí pracovali vo verejnom zdravotníctve alebo už nie sú medzi nami.

Publikujú len vzdelaní a pripravení pracovníci, ktorí okrem svojich ambícií by mali mať pre takúto prácu vytvorené podmienky.

V budúcnosti takto môže mať každý vedúci pracovník verejného zdravotníctva informáciu o úrovni nielen svojho pracoviska, ale všetkých pracovísk na Slovensku týkajúcich sa publikačných aktivít v priebehu niekoľkých "klikov".

Je to nesmierne dôležité, aby niekde bola zaznamenaná "historická pamäť" kto, čo, kedy a kde z verejného zdravotníctva riešil. Najlepším dokladom je publikácia.

V budúcnosti bližšej alebo vzdialenej sa vynoria snahy o hodnotenie a prehodnocovanie tak ako už mnohokrát.

Netreba zabúdať ani na to, že verejné zdravotníctvo sa môže ešte stať objektom zmien eufemisticky nazývaných "reforma", prípadne redukcie počtu pracovníkov, čo je ale daň za "úrady".

Mám neodbytný pocit, že po tom, ako verejné zdravotníctvo preukázalo spolu s celým rezortom svoje opodstatnenie napríklad v "koronakríze", predtým v "antraxovej kríze", sa môže stať, že po pochvalách prídu na rad nové neočakávané hodnotenia a následne aj reštrikcie rôzneho druhu.

Budú sa opätovne hľadať argumenty a my budeme pripravení také ponúknuť. Publikačná činnosť úradov verejného zdravotníctva by mohla byť jedným z tých presvedčivých argumentov.

Želám všetkým v tejto záslužnej práci veľa úspechov!

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., Banská Bystrica 7.5.2021