Tlačové správy

Späť Pred nami je posledný mesiac X. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

 

Pred nami je už len posledný mesiac, v ktorom máte možnosť zapojiť sa do jubilejného X. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Pravidelný pohyb podporí vaše zdravie, zlepší zdravotný stav a pomáha predchádzať chronickým ochoreniam.
Ak sa počas zostávajúcich 4 týždňov budete venovať pohybu aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity týždenne, či ich vzájomnej kombinácii, splníte podmienky na zaradenie do žrebovania o zaujímavé ceny.

Ako sa zapojíte do súťaže?

Každý týždeň si zaznamenávajte všetky vaše pohybové aktivity a ich trvanie, ktoré vykonáte vo vašom voľnom čase.
Po ukončení kampane, najneskôr do 11. augusta 2023, odošlite váš dôsledne vyplnený účastnícky list prostredníctvom online formulára alebo poštou na adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, prípadne elektronicky na e-mail: poradna.zdravia@vzbb.sk.

Viac sa dozviete:

Na stiahnutie: