Referát krízového riadenia

Činnosť referátu krízového riadenia

  • Účasť na pravidelných zasadaniach, teoretickej príprave a praktickom nácviku krízových štábov Okresných úradov Banskobystrického kraja.
  • Účasť na pravidelných zasadaniach, teoretickej príprave a praktickom nácviku Evakuačnej komisie Okresného úradu v Banskej Bystrici.
  • Príprava prehľadov o výskyte prenosných ochorení v Banskobystrickom kraji pre krízový štáb Okresného úradu v Banskej Bystrici.
  • Doškoľovanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Záchrannej zdravotnej služby o aktuálnej problematike prenosných ochorení a opatreniach pri výskyte vysoko nákazlivých ochorení.
  • Zabezpečenie organizácie zdravotnej starostlivosti a realizácii opatrení na ochranu verejného zdravia pri vzniku udalosti na letisku M. R. Štefánika v Bratislave, železničnej stanici Čierna nad Tisou a cestnom prechode Vyšné Nemecké.
  • Starostlivosť o zariadenia, prostriedky, prístroje skladu civilnej ochrany.
  • Starostlivosť o pridelené zásoby mobilizačných prostriedkov štátnych hmotných rezerv.
  • Starostlivosť o vybavenie zásahových skupín OOPP.