Poradňa pre očkovanie

Poradňa pre očkovanie poskytuje konzultačnú činnosť v oblasti prevencie chorôb, ktorým sa dá predísť očkovaním:

  • poradňa očkovania detí,
  • poradňa očkovania pred cestou do zahraničia,
  • poradňa v problematike povinného pravidelného očkovania,
  • poradňa v problematike odporúčaného očkovania,
  • komplexná poradňa v problematike očkovacieho kalendára, očkovacích techník a príslušnej legislatívy.

Ako sa môžem objednať: 

  • osobne na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, odbor epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
  • telefonicky: 048/4367 469, 0905 737 712,
  • elektronicky e-mailom: epidbb@vzbb.sk.

Kontaktné osoby: