Peľová situácia

Začíname zverejňovať údaje o peľovej situácii v našom regióne v roku 2024. Monitorovaciu stanicu v Banskej Bystrici sme po technickej zimnej prestávke opäť spustili do prevádzky 31. januára 2024. Aj tento rok vám budeme týždenne aktualizovať informácie o peľovej situácii v regióne.
Celoslovenské výsledky sú dostupné na www.pelovespravodajstvo.sk, na portáli ÚVZ SR a tiež, na oficiálnej Fb stránke ÚVZ SR. Tlačové správy o aktuálnej peľovej situácii na Slovensku preberá od nás NCZI a prostredníctvom mediálneho odboru ÚVZ SR sú poskytované médiám.

Podrobnejšie peľové spravodajstvo zverejňujeme na www.pelovespravodajstvo.sk