Národné referenčné centrum pre pertussis a parapertussis

vedúca: RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
pracovníci: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., RNDr. Michaela Mancoš, PhD., Mgr. Alžbeta Pristyáková, Mgr. Viktória Veselovská, Mgr. Soňa Feiková, PhD., Mgr. Terézia Tomajková

Zriaďovacia listina centra (pdf, 80 kB)

Zoznam vyšetrení na B. pertussis, ktoré sa vykonávajú v NRC pre pertussis a parapertussis

Kultivácia:
Bordetella pertussis a Bordetella spp.

Molekulárno-biologické metódy:

  • real-time PCR Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis
  • real-time PCR ptxA-Pr u Bordetella pertussis (dôkaz prítomnosti génu zodpovedného za tvorbu pertussického toxínu u B. pertussis)

Sérologické metódy:dôkaz protilátok proti pertussickému toxínu v sére

  • ELISA IgG anti-PT
  • ELISA IgA anti-PT

dôkaz Bordetella parapertussis v sére

  • ELISA IgG
  • ELISA IgA
  • ELISA IgM

 

Aktuálna epidemiologická situácia

Legislatíva

Publikácie

Po požiadaní vedúcej NRC na adrese madarova@vzbb.sk je možné požiadať o sprístupnenie prezentácií týkajúcich sa aktuálnej situácie v oblasti epidemiológie a diagnostiky pertussis a parapertussis na Slovensku.

Výročné správy

Video

Ataky záchvatovitého kašľa typické v paroxyzmálnom štádiu ochorenia