Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Bystrica a Brezno.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Banská Bystrica a Brezno a orgánom radiačnej ochrany pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

Aktuality

Späť 4. február - Svetový deň boja proti rakovine

Svetový deň boja proti rakovine si každoročne pripomíname 4. februára. Táto iniciatíva bola vyhlásená Úniou pre medzinárodnú kontrolu rakoviny v roku 2000 a odvtedy sa každý rok po celom svete konajú stovky aktivít a podujatí, ktoré upozorňujú na problémy súvisiace s týmto ochorením. Tohtoročná kampaň pokračuje v téme „Odstráňme rozdiely v starostlivosti“ (Close the care gap), ktorá bola vyhlásená v roku 2022 a potrvá do konca roka 2024.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 2020 pribudlo na celom svete 19,3 milióna nových onkologických prípadov. Na Slovensku bolo diagnostikovaných vyše 30-tisíc ľudí s týmto ochorením. V súčasnosti sú onkologické ochorenia na Slovensku v počte úmrtí na druhom mieste  po srdcovocievnych chorobách. Medzi najčastejšie onkologické ochorenia u žien aktuálne patrí rakovina prsníka a rakovina hrubého čreva a konečníka. U mužov dominuje rakovina hrubého čreva a konečníka nasledovaná rakovinou pľúc.  

Znížiť riziko vzniku rakoviny môžeme celkovou zmenou životného štýlu a prevenciou. Medzi najvýznamnejšie opatrenia, ktoré môžeme urobiť, je osvojenie si správnych návykov, medzi ktoré patrí  správna výživa, pravidelný pohyb v trvaní aspoň 30 minút denne a udržanie si optimálnej telesnej hmotnosti. Odporúča sa eliminovať negatívne vplyvy ako je fajčenie, konzumácia alkoholu a nadmerný stres.

Keďže onkologické ochorenie sa v počiatku neprejavuje žiadnymi výraznými alebo minimálnymi príznakmi, netreba zabúdať ani na pravidelné preventívne prehliadky u lekára. Ministerstvo zdravotníctva v SR v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom spustili spoločnú informačnú kampaň „Onkokontrola“. Kampaň sa zameriava na zvýšenie účasti na 3 skríningoch, ktoré môžu zachrániť život: rakoviny krčka maternice, rakovina prsníka a rakovina hrubého čreva a konečníka.

Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine, v rámci realizácie prevencie a informovanosti širokej verejnosti, odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici oslovil základné a stredné školy v spádovej oblasti s ponukou interaktívnych zdravotno-výchovných aktivít. V priebehu celého februára si žiaci vypočujú prednášky na témy: fajčenie a rakovina pľúc, prevencia rakoviny prsníka, prevencia rakoviny semenníkov, prevencia rakoviny krčka maternice a HPV infekcia. Pre ľudí v produktívnom a seniorskom veku ponúkame možnosť účasti na prednáške o prevencii rakoviny hrubého čreva a konečníka. 

V prípade záujmu iných subjektov o tieto prednášky, ako aj o vyšetrenie v poradni zdravia nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 048/4367 424, 722, 421 alebo e-mailom na: poradna.zdravia@vzbb.sk.