Aktuality

Späť Význam pohybovej aktivity pre zdravie

Pohybová aktivita je jedným z najvýznamnejších determinantov zdravia. Mala by pozostávať z aeróbnych aktivít (napr. beh, bicyklovanie), silových aktivít (napr. posilňovanie svalstva) a činnosti zameraných na zvyšovanie a rozvoj obratnosti a pohyblivosti. Ak je pohybová aktivita vykonávaná pravidelne, s dostatočnou intenzitou a dlhodobo, má mnoho prínosov pre zdravie človeka:

  • zlepšuje činnosť srdcovo-cievneho systému,
  • znižuje riziko srdcových chorôb, mozgovej príhody, cukrovky či rôznych druhov rakoviny,
  • má pozitívny vplyv na pohybový aparát, správne držanie tela a je prevenciou osteoporózy,
  • znižuje hodnoty celkového cholesterolu, triacylglycerolov, LDL cholesterolu a napomáha k zvýšeniu koncentrácie priaznivého HDL cholesterolu,
  • má priaznivý vplyv na psychické zdravie a pohodu,
  • podporuje trávenie a činnosť čriev,
  • vytvára návyky k zdravšiemu životnému štýlu.

Odporúčaná fyzická aktivita podľa WHO:

  • u dospelých, vrátane seniorov: minimálne 150 minút týždenne - t. j. 10 000 krokov denne + 30 minút stredne intenzívnej vytrvalostnej aktivity aspoň 5-krát týždenne, alebo 1 hodina intenzívnej vytrvalostnej aktivity 3-krát týždenne, optimálne v kombinácii so silovým tréningom 2-3x týždenne.
  • u detí a mladých ľudí: denne 90 min fyzickej aktivity strednou intenzitou, alebo 60 min strednou až vyššou intenzitou. Aj dlhotrvajúca aktivita nízkou intenzitou napr. chôdza má významný prospech pre zdravie dieťaťa. Prínosné sú aj ľahké fyzické aktivity (napr. prechádzka), kde by deti denne spraviť minimálne 12 000 krokov.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o zdravotno-výchovných aktivitách ako aj o bezplatnom vyšetrení a poradenstve v poradni zdravia nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 048/4367 424, 422, 421 alebo e-mailom na: poradna.zdravia@vzbb.sk.

leták - rozhýbte sa

leták - sedavý životný štýl

Letáky: FB ÚVZ SR