Aktuality

Späť Vyhlásenie víťaza regionálneho kola 2. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity 2024

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu vyhlasuje víťaza regionálneho kola 2. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity 2024 na tému: "Ovocie a zelenina ako superhrdina":

1. miesto získala 2. B trieda zo Základnej školy Slovenského národného povstania, Banská Bystrica

Víťazná kresba