Aktuality

Späť Pozývame vás na Deň zdravia 16.4.2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB) pri príležitosti Svetového dňa zdravia organizuje v utorok 16.4.2024 v priestoroch nákupného centra EUROPA SC v Banskej Bystrici v čase od 11.00 do 18.00 h „Deň zdravia“, v rámci ktorého ponúka preventívne vyšetrenia a poradenstvo pre širokú verejnosť zamerané na vyhľadávanie rizikových faktorov ovplyvňujúcich rozvoj kardiovaskulárnych a metabolických ochorení:

  • odber krvi z prsta na zistenie hladiny glykémie a celkového cholesterolu,
  • meranie antropometrických parametrov: výška, hmotnosť, pás, boky,
  • analýzu zloženia tela: BMI, % telesného tuku, % kostrového svalstva, hodnota viscerálneho tuku a bazálneho metabolizmu,
  • meranie krvného tlaku a pulzu,
  • meranie úsilného výdychu spirometrom
  • stanovenie oxidu uhoľnatého (CO) vo vydychovanom vzduchu fajčiarom, otestovanie závislosti na nikotín prostredníctvom Fagerströmovho dotazníka a odborné poradenstvo zamerané na odvykanie od fajčenia,
  • individuálne konzultácie a odborné poradenstvo k zisteným rizikovým faktorom.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o zdravotno-výchovných aktivitách ako aj o bezplatnom vyšetrení v poradni zdravia nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 048/4367 424, 422, 421 alebo e-mailom na: poradna.zdravia@vzbb.sk.

plagát Deň zdravia v Europa SC 16.4.2024