Aktuality

Späť Oznámenie o strate služobného preukazu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici zverejňuje oznámenie o nahlásenej strate služobného preukazu vydaného pre štátneho zamestnanca:

  • Mgr. Miroslav Schwarz
  • Číslo preukazu: HŽPZ 05
  • Vydaný dňa: 02.01.2015
  • Strata nahlásená dňa: 21.03.2024