Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Banskobystrickom kraji za 20. kalendárny týždeň r. 2024

V 20. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 3991 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1335,33/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 375 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 125,47/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (19. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 0,11 % a výskyt CHPO je vyšší o 6,3 %.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Zvolen (1991,13/100 000), najnižšia v okrese Krupina (617,8/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (4226,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 130 osôb, čo predstavuje 3,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (22), sínusitídy (75) a pneumónie (33).

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Rimavská Sobota (278,25/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (341,0/100 000). 

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Epidemiologická situácia v Banskobystrickom kraji