Právoplatné rozhodnutia

podľa § 20 ods. 16 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov:

Rozhodnutie o uložení pokuty - FYTOPHARMA, a.s.
Vyvesené: 24.2.2023