Mobilné odberové miesta v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 772 kB)
Žiadateľ: EMED s.r.o., Československej armády 1172/27, 040 01 Košice
Miesto prevádzkovania: Stará Vajnorská 25, Bratislava
Vyvesené: 15.02.2024

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 812 kB)
Žiadateľ: MEDIFORM, s.r.o., Cintorínska 20, 968 01 Nová Baňa 
Miesto prevádzkovania: Gaštanová 19, Bratislava
Vyvesené: 22.01.2024

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 230 kB)
Žiadateľ: Obec Hrubý Šúr, 903 01 Hrubý Šúr 205
Miesto prevádzkovania: Spoločenská miestnosť pri futbalovom ihrisku, Hrubý Šúr
Miesto prevádzkovania: Kultúrny dom, Hlavná 48/1, Hurbanova Ves
Vyvesené: 20.11.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 1.63 MB)
Žiadateľ: MediPack s.r.o., Stará Vajnorská 17, 820 17 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Stará Vajnorská 17, Bratislava; Suché miesto 2/A, Čierna Voda; Lichnerova 44, Senec
Vyvesené: 18.10.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 876 kB)
Žiadateľ: ERSTE Medical Group a.s., Južná trieda 44, 040 01 Košice
Miesto prevádzkovania: Krajinská cesta 1021/12, Bratislava
Vyvesené: 02.10.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 266 kB)
Žiadateľ: Obec Rohožník, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník
Miesto prevádzkovania: Kultúrny dom, Školské námestie 409/3, Rohožník
Vyvesené: 07.08.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 190 kB)
Žiadateľ: Obec Suchohrad, Suchohrad 140, 900 64 Suchohrad
Miesto prevádzkovania: Kultúrny dom, Suchohrad 64, Suchohrad
Vyvesené: 12.07.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 240 kB)
Žiadateľ: British International School Bratislava s.r.o., J. Valašťana Dolinského 1, 841 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: British International School Bratislava, Pekníková 6, Bratislava
Vyvesené: 27.06.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 320 kB)
Žiadateľ: Mestská dast' Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Základná škola s materskou školou, Cádrová 23, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Základná školy s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava
Vyvesené: 27.06.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 0.24 MB)
Žiadateľ: Obec Hrubá Borša, Maloboršanská ul. 73/37, 900 50 Hrubá Borša
Miesto prevádzkovania: mobilné odberové miesto: Maloboršanská ul. 73/37, Hrubá Borša
Vyvesené: 22.06.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 1.5 MB)
Žiadateľ: rychlotest-covid s. r. o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: mobilné odberové miesto: Einsteinova 19, Bratislava
Vyvesené: 02.06.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 1.3 MB)
Žiadateľ: rychlotest-covid s. r. o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: mobilné odberové miesto: Landererova 6, Bratislava
Vyvesené: 02.06.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 0.9 MB)
Žiadateľ: rychlotest-covid s. r. o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: mobilné odberové miesto: Drieňová 14, Bratislava
Vyvesené: 02.06.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 5.8 MB)
Žiadateľ: rychlotest-covid s. r. o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: mobilné odberové miesto: Barónka 3, Bratislava
Vyvesené: 02.06.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 1.5 MB)
Žiadateľ: RAJO s.r.o., Studená 35, 823 55 Bratislava
Miesto prevádzkovania: mobilné odberové miesto: Studená 35, Bratislava
Vyvesené: 30.05.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 1.3 MB)
Žiadateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania: mobilné odberové miesto: Trnavská 3011/33C, Bratislava
Vyvesené: 26.05.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf. 1.3 MB)
Žiadateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania: mobilné odberové miesto: Mýtna 5, Bratislava
Vyvesené: 26.05.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 1.3 MB)
Žiadateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania: mobilné odberové miesto: Duklianskych hrdinov 34 v Malackách
Vyvesené: 26.05.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 1.3 MB)
Žiadateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania: mobilné odberové miesto: Viedenská cesta 3-7 v Bratislave
Vyvesené: 26.05.2023

Rozhodnutie - zrušenie MO (pdf, 0.19 MB)
Žiadateľ: Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre
Miesto prevádzkovania: mobilné odberové miesto: Kultúrny dom, Mládežnícka 268, Veľké Leváre
Vyvesené: 01.03.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 0.18 MB)
Žiadateľ: Merci n.o., Komenského 1965/12, 075 01 Trebišov
Miesto prevádzkovania: mobilné odberové miesto v Dome kultúry Vesna na Biskupickej 1 v Bratislave
Vyvesené: 20.02.2023

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 0.21 MB)
Žiadateľ: DEJ. s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
Miesto prevádzkovania: ubytovňa, Poľná 4 Senec
Vyvesené: 07.02.2023

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf, 1.37 MB)
Žiadateľ: synlab slovakia s. r. o.,Limbová 5, g31 of Bratislava
Miesto prevádzkovania: Tehelná 26 v Bratislave
Vyvesené: 24.11.2022

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf, 0.89 MB)
Žiadateľ: Váš Lekár, s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: OC Malavia na Pezinskej v Malackách
Vyvesené: 15.11.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 2.18 MB)
Žiadateľ: RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o., Šafárikova 229/28, 903 01 Senec
Miesto prevádzkovania: Slnečné jazerá - juh, Senec
Vyvesené: 15.11.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 0.17 MB)
Žiadateľ: Obec Tomášov, Ul. 1. mája 180/5, 900 44 Tomášov
Miesto prevádzkovania: Hlavná 46, Tomášov
Vyvesené: 27.10.2022

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf, 0.89 MB)
Žiadateľ: happyderma s.r.o., Janotova 2/e, 841 04 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Zuzany Chalupovej 5, Bratislava
Vyvesené: 24.10.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 0.19 MB)
Žiadateľ: BHR medical s.r.o., Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Miesto prevádzkovania: Myslenická 1,Pezinok - Grinava
Vyvesené: 19.10.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 1.43 MB)
Žiadateľ: BHR medical s.r.o., Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Miesto prevádzkovania: Pohraničníkov 699,Bratislava
Vyvesené: 14.10.2022

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf, 1.50 MB)
Žiadateľ: Váš Lekár s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: OC Malavia na Pezinskej v Malackách
Vyvesené: 10.10.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 0.26 MB)
Žiadateľ: BHR medical s.r.o., Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Miesto prevádzkovania: Hlavná ulica 13, Dunajská Lužná
Vyvesené: 27.09.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 4.28 MB)
Žiadateľ: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Miesto prevádzkovania: budova Domu kultúry, Centrálna 243/146, Miloslavov
Vyvesené: 19.08.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 0.16 MB)
Žiadateľ: POLYMPT s.r.o., Hornozelenická 8,900 28 Zálesie
Miesto prevádzkovania: POLYMPT s.r.o. na Vajnorskej 137 v Bratislave
Vyvesené: 12.08.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 1.46 MB)
Žiadateľ: Laser therapy, k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Dom kultúry na ul. Ružinovská 28 v Bratislave
Vyvesené: 19.07.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 1.44 MB)
Žiadateľ: Laser therapy, k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: administratívna budova na Radlinského 1 v Malackách,
Vyvesené: 19.07.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 0.23 MB)
Žiadateľ: Laser therapy, k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: parkovisko kúpaliska Rosnička, M.Sch. Trnavského 2 v Bratislave
Vyvesené: 14.07.2022

Rozhodnutie (pdf, 1.39 MB)
Žiadateľ: rychlotest-covid s. r. o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: ,,PANORAMA CITY" na Landererovej 6 v Bratislave
Vyvesené: 14.07.2022

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf, 0.18 MB)
Žiadateľ: Váš Lekár s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: OC Malavia, Pezinská, Malacky
Vyvesené: 22.06.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 0.18 MB)
Žiadateľ: Obec Most pri Bratislave Bratislavská 96/98, 900 46 Most pri Bratislave
Miesto prevádzkovania: Bratislavská 96/98, Most pri Bratislave
Vyvesené: 24.05.2022

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf, 0.77 MB)
Žiadateľ: happyderma s.r.o., Janotova 2/E, 841 04 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Slnečnice Trch, Zuzany Chalupkovej 5, Bratislava
Vyvesené: 23.05.2022

Rozhodnutie (pdf, 1.44 MB)
Žiadateľ: EMAAR HOLDING, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Vajnorská 6, Ivanka pri Dunaji
Vyvesené: 12.05.2022

Rozhodnutie (pdf, 1.46 MB)
Žiadateľ: EMAAR HOLDING, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Agátová ulica 1096/7 - Troyerova kúria v Stupave
Vyvesené: 12.05.2022

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf, 1.37 MB)
Žiadateľ: BHR medical s.r.o., Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Miesto prevádzkovania: Pohraničníkov 699 v Bratislave
Vyvesené: 12.05.2022

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf, 0.16 MB)
Žiadateľ: Váš Lekár, s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: OC Malavia na Pezinskej v Malackách
Vyvesené: 12.05.2022

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf, 1.54 MB)
Žiadateľ: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 2651/12, 833 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Limbová 14, Bratislava
Vyvesené: 29.04.2022

Rozhodnutie - pozastavenie MO (pdf, 0.77 MB)
Žiadateľ: BA REAL s.r.o., Rumančeková 24, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Panská 13, Bratislava
Vyvesené: 12.04.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 1.37 MB)
Žiadateľ: Summit Clinical Research, s.r.o., Smolenická 3, 851 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Bárdošova 2, Bratislava
Vyvesené: 25.03.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 0.76 MB)
Žiadateľ: PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. s. r. o., Rusovská cesta 5, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Panónska cesta 25, Bratislava
Vyvesené: 25.03.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 1.56 MB)
Žiadateľ: PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. s. r. o., Rusovská cesta 5, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: P3 Bratislava Park, Hala DC1 1226 v Lozorne
Vyvesené: 21.03.2022

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf, 0.96 MB)
Žiadateľ: BHR medical s.r.o., Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Miesto prevádzkovania: Myslenická 1, Pezinok
Vyvesené: 16.03.2022

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf, 0.19 MB)
Žiadateľ: BHR medical s.r.o., Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Miesto prevádzkovania: Hlavná 181/13, Dunajská Lužná
Vyvesené: 15.03.2022

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf, 1.10 MB)
Žiadateľ: LUVETO s.r.o., Kolačkov 188, 065 11 Kolačkov
Miesto prevádzkovania: Námestie hraničiarov 31, Bratislava
Vyvesené: 09.03.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf, 0.19 MB)
Žiadateľ: Pharm - bes s.r.o., Jarková 12, 075 01 Trebišov
Miesto prevádzkovania: Hlavná 579/27, Stupava
Vyvesené: 08.03.2022

Rozhodnutie
Žiadateľ: rychlotest-covid s. r. o., Bottova2A, 811 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: ,,Digital Park" na Einsteinovej 19 v Bratislave
Vyvesené: 04.03.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Základná Škola Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná
Miesto prevádzkovania: Námestie sv. Martina 3, Dunajská Lužná
Vyvesené: 24.02.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Obec Chorvátsky Grob, nám Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
Miesto prevádzkovania: Triblavinská 10, Chorvátsky Grob
Vyvesené: 23.02.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Obec Miloslavov Radničné nám. 181/1, 900 42 Miloslavov
Miesto prevádzkovania: Astrová 1774/1, Miloslavov
Vyvesené: 16.02.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Obec Miloslavov Radničné nám. 181/1, 900 42 Miloslavov
Miesto prevádzkovania: Radničné nám. 181/1, Miloslavov
Vyvesené: 16.02.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Obec Miloslavov Radničné nám. 181/1, 900 42 Miloslavov
Miesto prevádzkovania: Radničné nám. 181/1, Miloslavov
Vyvesené: 16.02.2022

Rozhodnutie - predĺženie pozastavenia (pdf)
Žiadateľ: Summit Clinical Research, s.r.o., Smolenická 3, 851 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Bárdošova 2, Bratislava
Vyvesené: 16.02.2022

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Váš Lekár, s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: OC Malavia na Pezinskej v Malackách
Vyvesené: 16.02.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
Miesto prevádzkovania: kultúrny dom IstraCentrum, Hradištná 43, Bratislava
Vyvesené: 02.02.2022

Rozhodnutie - oprava (pdf)
Žiadateľ: RMHC 1, s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Dopravná 22, Bratislava
Vyvesené: 24.01.2022

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: ROUNDABOUT s.r.o., Ševčenkova 8, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Hlavná 503/9 Láb
Vyvesené: 24.01.2022

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: ROUNDABOUT s.r.o., Ševčenkova 8, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Športové námestie 654 Lozorno
Vyvesené: 24.01.2022

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: RMHC 1, s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Športová 1 vo Svätom Jure
Vyvesené: 18.01.2022

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: DM Resustic Slovakia, s.r.o., Dobšinského 4821/17, 903 01 Senec
Miesto prevádzkovania: Slnečné jazerá - Juh 2566/4 Senec
Vyvesené: 17.01.2022

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: RMHC 1, s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Dopravná 22, Bratislava
Vyvesené: 17.01.2022

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: vacuumapps s.r.o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Barónka 3, Bratislava
Vyvesené: 14.01.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: obec Igram 217, 900 84 Igram
Miesto prevádzkovania: Kaplna 139
Vyvesené: 13.01.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: obec Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
Miesto prevádzkovania: Železničná 76, Veľký Biel
Vyvesené: 13.01.2022

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: obec Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
Miesto prevádzkovania: Školská 8, Veľký Biel
Vyvesené: 13.01.2022

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Wokla s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Hlavná 46, Stupava
Vyvesené: 04.01.2022

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: vacuumapps s.r.o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: SKY PARK RESIDENCE - veža A, Čulenova 5, Bratislava
Vyvesené: 04.01.2022

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: AUREAS s.r.o., K zábraniu 854, 911 01 Trenčín
Miesto prevádzkovania: NC Hron, Dudvážska ul., Bratislava
Vyvesené: 30.12.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. s. r. o., Rusovská cesta 5, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: OC Galéria Petržalka na Panónskej ceste 25 v Bratislave
Vyvesené: 27.12.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM(pdf)
Žiadateľ: CONTIWORK s.r.o., Lamačská cesta 135, 841 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Na Barine 6839/21, Bratislava
Vyvesené: 23.12.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM(pdf)
Žiadateľ: Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary
Miesto prevádzkovania: Skuteckého 440/59, Gajary
Vyvesené: 21.12.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM(pdf)
Žiadateľ: Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary
Miesto prevádzkovania: Skuteckého 486/62, Gajary
Vyvesené: 21.12.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: MEDICARE CENTRUM s.r.o., Strečnianska 13, 851 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Strečnianska 13, Bratislava
Vyvesené: 21.12.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: MIDA DENT s.r.o., Janka Alexyho 11, 841 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Janka Alexyho 11, Bratislava
Vyvesené: 20.12.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: BHR medical s.r.o., Štefánikova 9, 949 01Nitra
Miesto prevádzkovania: Pohraničníkov 699 v Bratislave
Vyvesené: 20.12.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Phoenix Corporation, s.r.o., 900 43 Kalinkovo 578
Miesto prevádzkovania: Bory Mall v Lamači 6780 v Bratislave
Vyvesené: 20.12.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Phoenix Corporation, s.r.o., 900 43 Kalinkovo 578
Miesto prevádzkovania: Staré Grunty 36 v Bratislave
Vyvesené: 17.12.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Phoenix Corporation, s.r.o., 900 43 Kalinkovo 578
Miesto prevádzkovania: Dolnozemská cesta 1 v Bratislave
Vyvesené: 17.12.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf)
Žiadateľ: HEDAK, a.s., Mýtna 5, 811 07 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Mýtna 5, Bratislava
Vyvesené: 15.12.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf)
Žiadateľ: DM Resustic Slovakia, s.r.o., Dobšinského 4821/17, 903 01 Senec
Miesto prevádzkovania: Slnečné jazerá - Juh2566/4 Senec
Vyvesené: 14.12.2021

Rozhodnutie(pdf)
Žiadateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania: Trnavská 3011/33C Bratislava
Vyvesené: 14.12.2021

Rozhodnutie(pdf)
Žiadateľ: Wokla, s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: "Pivovar patrónka", Brnianska 57, Bratislava
Vyvesené: 10.12.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM(pdf)
Žiadateľ: CONCEPT CLINIC MEDICAL s.r.o., Žižkova 2/B, 811 02 Bratislava
Miesto prevádzkovania: LAYUCH Lod' café (plavidlo 33000342), Tyršovo nábrežie Bratislava
Vyvesené: 10.12.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM(pdf)
Žiadateľ: Martin Karpaľ Dulova Ves 131, 082 52 Kokošovce
Miesto prevádzkovania: Mäsiarska 5, Senec
Vyvesené: 09.12.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto, Miletičova 586/59, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania:Miletičova 59, Bratislava
Vyvesené: 03.12.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: vacuumapps s.r.o. Bottova 2A, 811 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania:Drieňová 14, Bratislava
Vyvesené: 02.12.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Pharm - Bes s.r.o., Jarková 12, 075 01 Trebišov
Miesto prevádzkovania:Hlavná 579/27, Stupava
Vyvesené: 02.12.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: smile, s.r.o., Toryská 1/C, 040 11 Košice
Miesto prevádzkovania:Púchovská 10, Bratislava-Rača
Vyvesené: 26.11.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: BHR medical s.r.o., Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Miesto prevádzkovania:Hlavná ulica parc. č.:181/13, Dunajská Lužná
Vyvesené: 26.11.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Obec Vištuk, Vištuk 353
Miesto prevádzkovania:Kultúrny dom, Vištuk 139
Vyvesené: 26.11.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM(pdf)
Žiadateľ: Summit Clinical Research, s.r.o., Smolenická 3, Bratislava
Miesto prevádzkovania:Bárdošova 2, Bratislava
Vyvesené:26.11.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Evanjelická základná škola, Palisády 57 811 07 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Panenská 25, Bratislava
Vyvesené: 26.11.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: BHR medical s.r.o., Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Miesto prevádzkovania: Myslenická 1, Pezinok
Vyvesené: 26.11.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: LUVETO, s.r.o., 065 11 Kolačkov 188
Miesto prevádzkovania: Námestie Hraničiarov 31, Bratislava
Vyvesené: 26.11.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
Miesto prevádzkovania: IstraCentrum Hradištná 43, Bratislava
Vyvesené: 22.11.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: DM Resustic Slovakia, s.r.o., Dobšinského 4821/17, 903 01 Senec
Miesto prevádzkovania: Slnečné jazerá - Juh 2566/4 Senec
Vyvesené: 19.11.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM- oprava zrejmej nesprávnosti (pdf)
Žiadateľ: 1. Súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Bajkalská 20, Bratislava
Vyvesené: 18.11.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM(pdf)
Žiadateľ: 1. Súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Bajkalská 20, Bratislava
Vyvesené: 11.11.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM(pdf)
Žiadateľ: Martin Karpaľ Dulova Ves 131, 082 52 Kokošovce
Miesto prevádzkovania: Mäsiarska 5, Senec
Vyvesené: 11.11.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM(pdf)
Žiadateľ: AnalytX s.r.o., Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Vrakunská 41, Bratislava
Vyvesené: 10.11.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM(pdf)
Žiadateľ: Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo
Miesto prevádzkovania: Dunaská 456/12A v Hamuliakovo
Vyvesené: 09.11.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Pharm – bes s.r.o., Jarková 12, 075 01 Trebišov
Miesto prevádzkovania: Hlavná 579/27Stupava
Vyvesené: 08.11.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: SALVUS s.r.o., Narcisová 5, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Latorická 4, Bratislava
Vyvesené: 29.10.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Laser therapy, Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Pezinská 901/05, Chorvátsky Grob
Vyvesené: 27.10.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ:Merci n.o., Komenského 1965/12, 075 01 Trebišov
Miesto prevádzkovania: Čiernovodská 25, Bratislava
Vyvesené: 27.10.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ:DEJ, s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
Miesto prevádzkovania: Poľná 4 v Senci
Vyvesené: 25.10.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ:Laser therapy, Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Rosnička, M. Sch. Trnavského 2 v Bratislave
Vyvesené: 25.10.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: MDclinic a.s., Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Radlinského 27, Bratislava
Vyvesené: 19.10.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: smile, s.r.o., Toryská 1/C, 040 11 Košice
Miesto prevádzkovania: Moyzesova 1673/10, Pezinok
Vyvesené: 15.10.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Martin Karpaľ, Dulova Ves 131, 082 52 Košovce
Miesto prevádzkovania: Mäsiarska 5, Senec
Vyvesené: 14.10.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Obec Miloslavov, Radničné nám. 181/1, 900 42 Miloslavov
Miesto prevádzkovania: Radničné nám. 181/1 , Miloslavov
Vyvesené: 13.10.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Obec Miloslavov, Radničné nám. 181/1, 900 42 Miloslavov
Miesto prevádzkovania: Radničné nám. 181/1 , Miloslavov
Vyvesené: 13.10.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Obec Miloslavov, Radničné nám. 181/1, 900 42 Miloslavov
Miesto prevádzkovania: Centrálna 243/146, Miloslavov
Vyvesené: 13.10.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Obec Miloslavov, Radničné nám. 181/1, 900 42 Miloslavov
Miesto prevádzkovania: Astrová 1774/1, Miloslavov
Vyvesené: 13.10.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: STEFFI, s.r.o., Lidická 1669/2, 059 51 Poprad - Matejovce
Miesto prevádzkovania: Bungalovy 11,12, Slnečné jazerá Senec
Vyvesené: 13.10.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: STEFFI, s.r.o., Lidická 1669/2, 059 51 Poprad - Matejovce
Miesto prevádzkovania: Humenské nám.1, Bratislava
Vyvesené: 13.10.2021

Rozhodnutie - predĺženie pozastavenia (pdf)
Žiadateľ: SAPIENTA, s.r.o., Brigádnická 54 841 10 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Michalská 4, Bratislava
Vyvesené: 13.10.2021

Rozhodnutie(pdf)
Žiadateľ: Merci n.o., Komenského 1965/12, 075 01 Trebišov
Miesto prevádzkovania: Hlavná 76/99, Rovinka
Vyvesené: 13.10.2021

Rozhodnutie(pdf)
Žiadateľ: BA REAL, Rumančeková 24, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Panská 13, Bratislava
Vyvesené: 13.10.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Merci n.o., Komenského 1965/12, 075 01 Trebišov
Miesto prevádzkovania: Šíravská 7, Bratislava
Vyvesené: 13.10.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Laser therapy, Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Zámocká 18, Malacky
Vyvesené: 12.10.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania: Mýtna 5, Bratislava
Vyvesené: 12.10.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Hradištná 43, Bratislava
Vyvesené: 12.10.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Merci n.o., Komenského 1965/12, 075 01 Trebišov
Miesto prevádzkovania: Železničná 14, Šíravská 7, Poľnohospodárska 27/B, Bratislava
Vyvesené: 12.10.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: TARKA s.r.o.,. M.R.Štefánika 149/33, 017 01 Považská Bystrica
Miesto prevádzkovania: Bernolákova 22, Ivanka pri Dunaji
Vyvesené: 11.10.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Váš Lekár, s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Záporožská 12, Bratislava
Vyvesené: 08.10.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: smile, s.r.o., Toryská 1/C, 040 11 Košice
Miesto prevádzkovania: Prešovská 38, Bratislava
Vyvesené: 08.10.2021

Rozhodnutie- pozastavenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Sapientia s.r.o., Brigádnická 54, 841 10 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Rytierska 2, Bratislava
Vyvesené: 07.10.2021

Rozhodnutie- zrušenie MOM(pdf)
Žiadateľ: Merci n.o., Komenského 1965/12, 075 01 Trebišov
Miesto prevádzkovania: Vigľašská 1, Bratislava
Vyvesené: 07.10.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Merci n.o., Komenského 1965/12, 075 01 Trebišov
Miesto prevádzkovania: Rovniankova 3, Bratislava
Vyvesené: 07.10.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: CYTOGEN s.r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Príkopova 6, Bratislava
Vyvesené: 07.10.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: smile, s.r.o., Toryská 1/C, 040 11 Košice
Miesto prevádzkovania: Farského 26, Bratislava
Vyvesené: 30.09.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: smile, s.r.o., Toryská 1/C, 040 11 Košice
Miesto prevádzkovania: Boldocká ul, Senec
Vyvesené: 30.09.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: smile, s.r.o., Toryská 1/C, 040 11 Košice
Miesto prevádzkovania: Kamenné nám. Bratislava
Vyvesené: 30.09.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: RMHC 1, s. r. o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Námestie svätého Martina 3/1, 900 42 Dunajská Lužná
Vyvesené: 30.09.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Renturi s.r.o., Stará Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Diaľničná cesta 22/B, Senec
Vyvesené: 28.09.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: smile s.r.o., Toryská 1/C, 040 11 Košice
Miesto prevádzkovania: Mierová 34, Bratislava
Vyvesené: 27.09.2021

Rozhodnutie- predĺženie pozastavenia MOM (pdf)
Žiadateľ: Summit Clinical Research, s.r.o., Smolenická 3, 851 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Bárdošova 2, Bratislava
Vyvesené: 21.09.2021

Rozhodnutie- pozastavenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Vel'ký Biel, Železničná 76, 900 24 Vel'ký Biel
Miesto prevádzkovania: Školská 8, Vel'ký Biel
Vyvesené: 20.09.2021

Rozhodnutie- zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Stylygram s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Podzáhradná 19, Bratislava
Vyvesené: 20.09.2021

Rozhodnutie- zrušenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Ivan Fuljer, Ulica Björnsona 140/15, 971 01 Prievidza
Miesto prevádzkovania: Student House na Tomášikovej 34, 821 01 Bratislava
Vyvesené: 20.09.2021

Rozhodnutie- pozastavenie MOM (pdf)
Žiadateľ: Martin Karpal', Dulova Ves 13 1,082 52 Kokošovce
Miesto prevádzkovania: Mäsiarska 5, 903 01 Senec
Vyvesené: 17.09.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Obec Veľký Biel, Železničná 76, Veľký Biel
Miesto prevádzkovania: Miestne kultúrne stredisko na Železničnej 76 vo Veľkom Bieli
Vyvesené: 17.09.2021

Rozhodnutie - MOM
Žiadateľ: RMHC 1 s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Prevádzka: Komenského 1/A, Modra
Vyvesené: 14.09.2021

Rozhodnutie - MOM
Žiadateľ: RMHC 1 s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Prevádzka: Agátová 12, Stupava
Vyvesené: 14.09.2021

Rozhodnutie - zušenie MOM
Žiadateľ: SZŠ Kysucká 14, 903 01 Senec
Prevádzka: Kysucká 14, Senec
Vyvesené: 09.09.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: SOŠ technológií, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Prevádzka: Ivanská cesta 21, Bratislava
Vyvesené: 09.09.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Váš Lekár, s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Prevádzka: Záporožská 12, Bratislava
Vyvesené: 07.09.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Sapienta,s.r.o., Brigádnická 54, 841 10 Bratislava
Prevádzka: DK Devín, Rytierska 2,Bratislava
Vyvesené: 06.09.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Sapienta,s.r.o., Brigádnická 54, 841 10 Bratislava
Prevádzka: Hotel SKARITZ, Michalská 4 v Bratislave
Vyvesené: 06.09.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: STEFFI, s.r.o., Lidická 1669/2, Poprad - Matejovce
Prevádzka: Bungalov 11 a 12, Slnečné jazerá - juh, Senec
Vyvesené: 27.08.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 2651/12, Bratislava
Prevádzka: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 14, Bratislava
Vyvesené: 27.08.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: MEDICARE CENTRUM s.r.o., Strečnianska 13, Bratislava
Prevádzka: Zdravotné stredisko, Strečnianska 13, Bratislava
Vyvesené: 25.08.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Harmónia života, n.o., Palisády 1158/33, Bratislava
Prevádzka: Jablonové 194
Vyvesené: 25.08.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Centrum MEMORY, n.o., Mlynarovičova 2571/21, Bratislava
Prevádzka: Centrum MEMORY, n.o., Mlynarovičova 2571/21, Bratislava
Vyvesené: 25.08.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok
Prevádzka: Denné centrum pre seniorov, Orešie č.32, Pezinok
Vyvesené: 25.08.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok
Prevádzka: Denné centrum pre seniorov, Hrnčiarska 44, Pezinok
Vyvesené: 25.08.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Dobrovoľná civilná ochrana, Záhorácka 1933/53, Malacky
Prevádzka: Osuského 8, Bratislava
Vyvesené: 25.08.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: smile, s.r.o., Toryská 1/C, 040 11 Košice
Prevádzka: Mierová 34, Bratislava
Vyvesené: 20.08.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: STEFFI, s.r.o., Lidická 1669/2, 059 51 Poprad
Prevádzka: Humenské nám. 1, Bratislava
Vyvesené: 19.08.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Summit Clinical Research, s.r.o., Smolenická 3, 851 05 Bratislava
Prevádzka: Bárdošova 2 , Bratislava
Vyvesené: 19.08.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o., Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava
Prevádzka: Nám. SNP 10, Bratislava
Vyvesené: 17.08.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Mestská čast' Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
Prevádzka: Hradištná 43, Bratislava
Vyvesené: 16.08.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: SLOVNAFT.a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Prevádzka: SLOVNAFT, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Vyvesené: 11.08.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: Euromedix, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Prevádzka: Betliarska 17, Bratislava
Vyvesené: 10.08.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: OL-MED s.r.o., Krátka 1, 903 01 Senec
Prevádzka: Mierové nám 6, Senec
Vyvesené: 10.08.2021

Oprava rozhodnutia
Žiadateľ: Laser therapy k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Prevádzka: Opletalova 5719/4, Bratislava
Vyvesené: 06.08.2021

Oprava rozhodnutia
Žiadateľ: Laser therapy k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Prevádzka: D.K. Ružinovská 28, Bratislava
Vyvesené: 06.08.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: AnalytX, Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava
Prevádzka: Vrakunská 41, Bratislava
Vyvesené: 04.08.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: SALVUS, s.r.o., Narcisová 5, 821 01 Bratislava
Prevádzka: Barónka 3, Bratislava
Vyvesené: 04.08.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: Facederma, s.r.o., ul. Líščie Nivy 448/9, 821 08 Bratislava
Prevádzka: Líščie Nivy 448/9, Bratislava
Vyvesené: 04.08.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: Laser therapy k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Prevádzka: Opletalova 5719/4, Bratislava
Vyvesené: 04.08.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: Laser therapy k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Prevádzka: D.K. Ružinovská 28, Bratislava
Vyvesené: 04.08.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN, Gen. Miloša Vesela 88/21, 034 26 Ružomberok
Prevádzka: Štúrova 144, Malacky
Vyvesené: 04.08.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN, Gen. Miloša Vesela 88/21, 034 26 Ružomberok
Prevádzka: Za kasárňou 3, Bratislava
Vyvesené: 04.08.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: BALIAN, s.r.o., Dunajská 7509/48, 811 08 Bratislava
Prevádzka: Ďumbierska 32, Bratislava
Vyvesené: 04.08.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: Celltherapy, SE, Pribinova 26, 811 09 Bratislava
Prevádzka: Magurská 1/B Bratislava
Vyvesené: 04.08.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: PreMedix, Medená 97/18, 811 02 Bratislava
Prevádzka: Hradná 10, Obchodná 48, Bratislava
Vyvesené: 04.08.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: ERSTE Medical Group a.s., Južná Trieda 44,040 01 Košice
Prevádzka: Krajinská cesta 1021/12, Bratislava
Vyvesené: 04.08.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Laser therapy k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Prevádzka: Trenčianska 53/b, Bratislava
Vyvesené: 03.08.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: Laser therapy k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Prevádzka: Radlinského 1, Malacky
Vyvesené: 03.08.2021

Rozhodnutie- rozšírenie MOM
Žiadateľ: ATRIUM AMD s. r. o., Sv. Jakuba 20, 085 01 Bardejov
Prevádzka: Babuškova 2, Bratislava
Vyvesené: 03.08.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Obec Kostolište, 900 62 Kostolište 66
Prevádzka: Hlavná 317, Kostolište
Vyvesené: 02.08.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: CONCEPT CLINIC MEDICAL s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava
Prevádzka: LAYUCH - Loďcafé, Tyršovo nábrežie, Bratislava
Vyvesené: 02.08.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Slovenský Červený kríž, Miletičova 586/59, 821 09 Bratislava
Prevádzka: Miletičova 586/59, Bratislava
Vyvesené: 30.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Bonum Salutem s.r.o., Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok
Prevádzka: Bohrova 8, M.S. Trnavského 2, Bratislava
Vyvesené: 30.07.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Základná škola, Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná
Prevádzka: M.K.S., Nám. sv. Martina 3, Dunajská Lužná
Vyvesené: 30.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Laser therapy k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Prevádzka: D.K. Molecova 2, Bratislava
Vyvesené: 30.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Laser therapy k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Prevádzka: D.K. Lúky, Vígľašská 1, Bratislava
Vyvesené: 29.07.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: GHC GENETICS SK, s.r.o., Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava
Prevádzka: Ilkovičova 3278/6, Bratislava
Vyvesené: 29.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Bonum Salutem s.r.o., Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok
Prevádzka: Mierová 21, Bratislava
Vyvesené: 28.07.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Martin Karpaľ, Dulova Ves 131, 082 52 Kokošovce
Prevádzka: Mäsiarska 5, Senec
Vyvesené: 27.07.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ:mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Prevádzka: M.R.Štefánika 7, Malacky
Vyvesené: 27.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: SALVUS s.r.o., Narcisová 5, 821 01 Bratislava
Prevádzka: Šíravská 7, Bratislava
Vyvesené: 26.07.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Prevádzka: Radlinského 2751/1, Malacky
Vyvesené: 26.07.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Obec Malé Leváre, Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre
Prevádzka: Malé Leváre, č. 230
Vyvesené: 26.07.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Obec lgram, 900 34 Igram 217
Prevádzka: Kaplná, č. 139
Vyvesené: 26.07.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: OCTAVIANUS, s.r.o., Vlárska 34, 831 01 Bratislava
Prevádzka: Bratislavská 53, Senec
Vyvesené: 26.07.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
Prevádzka: Kollárova 2, Svätý Jur
Vyvesené: 26.07.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: XLINEBUS s.r.o., Prídavková 16, 841 06 Bratislava
Prevádzka: Hodonínska 17/C, Bratislava
Vyvesené: 26.07.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Obec Suchohrad, Suchohrad 140, 900 64 Suchohrad
Prevádzka: Suchohrad64
Vyvesené: 23.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: SALVUS s.r.o., Narcisová 5, 821 01 Bratislava
Prevádzka: Vápencová 34, Bratislava
Vyvesené: 23.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: SALVUS s.r.o., Narcisová 5, 821 01 Bratislava
Prevádzka: Ožvoldíkova12, Bratislava
Vyvesené: 23.07.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: obec Vel'ky Biel, Železničná 76, 900 24 Vel'ky Biel
Prevádzka: Železničná 76, 900 24 Vel'ky Biel
Vyvesené: 22.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Bonum Salutem s.r.o., Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok
Prevádzka: Rybničná 13, Bratislava
Vyvesené: 22.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Laser Therapy k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Prevádzka: Vajnorská 21, Bratislava
Vyvesené: 22.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Laser Therapy k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Prevádzka: Panónska 31, Bratislava
Vyvesené: 22.07.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: obec Vel'ky Biel, Železničná 76, 900 24 Vel'ky Biel
Prevádzka: Školská 8 Veľký Biel
Vyvesené: 22.07.2021

Rozhodnutie
Žiadateľ: Váš Lekár, s. r. o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Prevádzka: Slnečné jazerá sever
Vyvesené: 22.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Obec Vinosady,Pezinská 95, 902 01 Vinosady
Prevádzka: ZŠ na Školskej 48 vo Vinosadoch
Vyvesené: 20.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Obecný úrad Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné
Prevádzka:Šarfická 39, Blatné
Vyvesené: 19.07.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: Saint-Gobain Construction Products s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
Prevádzka:Stará Vajnorská 139, Bratislava
Vyvesené: 19.07.2021

Rozhodnutie - pozastavenie MOM
Žiadateľ: MediPack, s.r.o., Stará Vajnorská 17, P.O. box 1, 820 17 Bratislava
Prevádzka: CEF s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava
CEF s.r.o., Suché miesto 2/A, 900 25 Chovátsky Grob - Čierna Voda
CEF s.r.o., Lichnerova 44, 903 01 Senec
Vyvesené: 19.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 842 31 Bratislava
Prevádzka: Líščie údolie 98/57, Bratislava
Vyvesené: 19.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava-Rusovce Vývojová 8, 851 10 Bratislava
Prevádzka: MŠ na Vývojovej 228, 851 10 Bratislava
Vyvesené: 16.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Obec Rovinka, Hlavná 350/95
Prevádzka: ZŠ na Školskej 266 v Rovinke
Vyvesené: 16.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Obec Jakubov, Jakubov 191, 900 63 Jakubov
Prevádzka: Jakubov č. 407
Vyvesené: 16.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: SALVUS, s.r.o., Narcisová 5, 82I 01 Bratislava
Prevádzka: Račianska 1577, Bratislava
Vyvesené: 15.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: SALVUS, s.r.o., Narcisová 5, 82I 01 Bratislava
Prevádzka: Gessayova 6, Bratislava
Vyvesené: 15.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Súkromná spojená škola francúzsko - slovenská, M.C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava
Prevádzka: M.C. Sklodowskej 1, Bratislava
Vyvesené: 15.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: CENTRUM NADANIA, n.o., Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
Prevádzka: Majerníkova 60, Bratislava
Vyvesené: 15.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Medzihorská s.r.o., Smaragdová 579/7, 851 10 Bratislava
Prevádzka: Amfiteáter na Drieňovej 9 v Bratislave
Vyvesené: 14.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Psychiatrická nemocnica Philipa Pinela Pezinok, Malacká cesta 2192/63, 902 18 Pezinok
Prevádzka: Malacká cesta 63, Pezinok
Vyvesené: 12.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Obec Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné
Prevádzka: ZŠ Šarfická 301, Blatné
Vyvesené: 09.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: SLOVNAFT.a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Prevádzka: SLOVNAFT.a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Vyvesené: 08.07.2021

Rozhodnutie - zrušenie MOM
Žiadateľ: Kerschner s. r. o., Diaľničná cesta 5157/6A, 903 01 Senec
Prevádzka: Diaľničná cesta 5157/6A, Senec
Vyvesené: 08.07.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: SEBI s. r. o., Dolina 196, 906 13 Brezová pod Bradlom
Miesto prevádzkovania: Ovsištské námestie 1 Bratislava
Vyvesené: 17.05.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Unilabs Slovensko, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin
Miesto prevádzkovania: Šancová 110 Bratislava
Vyvesené: 05.05.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Phoenix Corporation, s. r. o., Kalinkovo 578, 900 43 Kalinkovo
Miesto prevádzkovania:Kalinkovo578
Vyvesené: 29.04.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Medical Safe s.r.o, Jarná 4536/7, 917 05 Trnava
Miesto prevádzkovania: Panónska cesta 61, Bratislava
Vyvesené: 29.04.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Fyzioklinik, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Mlynské Nivy 61/A, Bratislava
Vyvesené: 21.04.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Laser therapy, k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Rybničná 13, Bratislava
Vyvesené: 21.04.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: EMED s.r.o, Československej armády 1172/27, 040 01 Košice
Miesto prevádzkovania: Stará Vajnorská 24, Bratislava
Vyvesené: 20.04.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: RL Sport s.r.o., Česká 105/19, 931 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Alstrova 206 , Bratislava
Vyvesené: 09.04.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Združenie rodičov Spoločnej nemecko - slovenskej školy v Bratislave, Palisády 730/51, 811 06 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Palisády 730/51, Bratislava
Vyvesené: 09.04.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: International AZAD s.r.o., Ružinovská 28, 821 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Ružinovská 28, Bratislava
Vyvesené: 30.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: P.A.M.M., s.r.o., Borinská 1678/4, 841 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Borinská 1678/4, Bratislava
Vyvesené: 26.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Očná OPTIKA ZUNA s.r.o., Dostojevského rad 11, 811 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Dostojevského rad 11, Bratislava
Vyvesené: 24.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: AVA Trans s.r.o., Kukučínova 251/20, 901 01 Malacky
Miesto prevádzkovania: Pezinská 2907/37 v Malackách
Vyvesené: 18.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: BMK rent s.r.o., Osiková 15, 900 31 Stupava
Miesto prevádzkovania: Cementárenská 15 v Stupave
Vyvesené: 18.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: SND Pribinova 17, Bratislava
Vyvesené: 18.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: GHC GENETICS SK, s.r.o., Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava
Miesto prevádzkovania: areály podnikov a firiem Bratislavského kraja
Vyvesené: 18.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: SENKOMA s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Hviezdoslavovo nám. 21 v Bratislave
Vyvesené: 16.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Spoločný záujem, o.z., Lipského 1153/8, 841 02 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Galvaniho 2A v Bratislave
Vyvesené: 15.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: CENADA, n. o, Podzáhradná 49 , 821 07 Bratislava
Miesto prevádzkovania: CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
Vyvesené: 15.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. s. r, o., Rusovská cesta 5, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: P3 Bratislava Park, Hala DC1 1226 v Lozorne
Vyvesené: 15.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: CONTIWORK s.r.o., Lamačská cesta 135, 841 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Na Barine 6839/21 Bratislava
Vyvesené: 12.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Harmónia života,n.o., Palisády 1158/33, 811 06 Bratislava
Miesto prevádzkovania: pozemok súp. č. 194, Jablonové
Vyvesené: 10.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: CYTOPATHOS s.r.o., Kutuzova 23, 831 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Príkopova 6 , Bratislava
Vyvesené: 10.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: Slovenské elektrárne a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Mlynské nivy 47, Bratislava
Vyvesené: 04.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: MERCEDES LIMOUSINE SERVICE-MLS s.r.o., Ševčenkova 6, 851 02 Bratislava
Miesto prevádzkovania: autobus na Ševcenkovej 6 v Bratislave
Vyvesené: 03.03.2021

Rozhodnutie (pdf)
Žiadateľ: VITA plus s.r.o., Daxnerovo námestie 3, 821 08 Bratislava
Miesto prevádzkovania: ,,Hostel Freddie next to Mercury" na Jelenej 4 v Bratislave
Vyvesené: 03.03.2021

Rozhodnutie. (pdf)
Žiadateľ: Vysoká Škola výtvamých umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 175/18, 814 37 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Drotárska ceta 44, Bratislava
Vyvesené: 03.03.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 833 40 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Krajinská 91, Bratislava
Vyvesené: 01.03.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Medical Safe s.r.o., Jarná 4536/7, 917 05 Trnava
Miesto prevádzkovania: ul. Zuzany Chalúpkovej 10/B, Bratislava
Vyvesené: 26.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Miesto prevádzkovania: Radlinského 2751/1, Malacky
Vyvesené: 26.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Stylygram, Karpatské nám. 10A, 831 06 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Podzáhradná 19, Bratislava
Vyvesené: 26.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Slovnaft, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Vyvesené: 26.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Miesto prevádzkovania: ZŠ Dr. J. Dérera na ul. Gen. M. R. Štefánika 7 Malacky
Vyvesené: 24.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Materská škola, Jána Kollara 896, 901 01 Malacky
Miesto prevádzkovania: ZŠ Záhorácka 95, Malacky
Vyvesené: 24.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Evanjelická základná škola, Palisády 57, 811 06 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Panenská 25, Bratislava
Vyvesené: 22.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Saint_Gobain Construction Products s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Stará Vajnorská 139, Bratislava
Vyvesené: 19.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Facederma s.r.o., Líščie Nivy 448/9, 821 08 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Líščie Nivy 448/9, Bratislava
Vyvesené: 17.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská časť Dúbravka, Žatevná 2241/2 841 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Pri kríži 1976/14; Žatevná 2241/2; Saratovská 2898/2A; Bratislava
Vyvesené: 17.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: GROSSMANN PROPERTY s.r.o., Struková 17, 821 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Hraničná 5825/24, Bratislava
Vyvesené: 17.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: MEDICARE CENTRUM Strečnianska 13, 851 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Žilinská 1/B, Bratislava
Vyvesené: 15.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: P.A.M.M., s.r.o., Borinská 1678/4, 841 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania: autobus s evidenčným číslom BL346TA
Vyvesené: 12.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: INTERKLINIK GYN s.r.o., Einsteinova 7, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Einsteinova 21, Bratislava
Vyvesené: 12.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Malé Leváre, Obecný úrad Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre
Miesto prevádzkovania: Malé Leváre230
Vyvesené: 12.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: PRESTIGE REALITY s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Dudvážska 2, Bratislava
Vyvesené: 12.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: INTERKLINIK DERMA s.r.o., Einsteinova 7, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Pri Vinohradoch 78; Bottova 7; Bratislava
Vyvesené: 12.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: INTERKLINIK DENTAL s.r.o., Einsteinova 7, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Blagoevova 6_8; Továrenská 14; Bratislava
Vyvesené: 12.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava
Miesto prevádzkovania: SŠUP, Ivanská cesta 21, Bratislava
Vyvesené: 12.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Gajary, Hlavná 37/105, Gajary
Miesto prevádzkovania: Skuteckého 440/59, Gajary
Vyvesené: 11.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: OL-MED s. r, o., Krát\a 1, 903 01 Senec
Miesto prevádzkovania: Mierové nám 6, Senec
Vyvesené: 11.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Bernolákovo, Hlavná 111,900 27 Bernolákovo
Miesto prevádzkovania: Hlavná 111; Grobská 72; Hlavná 109; Bernolákovo
Vyvesené: 10.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Laser therapy, k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Vígľašská 1, Bratislava
Vyvesené: 10.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Laser therapy, k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Molecova 2, Bratislava
Vyvesené: 10.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Komplexná zdravotná služba s.r.o., Budmerice 1030, 900 86 Budmerice
Miesto prevádzkovania: Chorvátska 1175/54, Slovenský Grob
Vyvesené: 10.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: smile s.r.o., Toryská 1/C, Košice
Miesto prevádzkovania: Slnečné Jazerá Sever 2607, Senec
Vyvesené: 10.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: MannaFactory s.r.o., Latorická 4, 821 06 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Diaľničná cesta 5, Senec
Vyvesené: 10.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: INTERKLINIK CHIR s.r.o., Einsteinova 7, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: ŽST Petržalka; plaváreň Pasienky Junácka 4; Bratislava
Vyvesené: 10.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: CelltherapySE, Pribinova 26, 811 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Magurská 1/B, Bratislava
Vyvesené: 09.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ELEZI s.r.o., Roľnícka 9253_51, 831 07, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Roľnícka 55, Bratislava
Vyvesené: 09.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ELEZI s.r.o., Roľnícka 9253_51, 831 07, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Martinčekova 3, Bratislava
Vyvesené: 09.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: SALVUS,s.r.o., Narcisová 5, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Račianska 1577, Bratislava
Vyvesené: 09.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: OCTAVIANUS s.r.o., Vlárska 34, 831 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Bratislavská 53, Senec
Vyvesené: 09.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: happyderma s.r.o., Janotova 2/e, 841 04 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Zuzany Chalupovej 5, Bratislava
Vyvesené: 08.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: BA REAL s.r.o., Rumančeková 24, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Panská 13, Bratislava
Vyvesené: 08.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: smile s.r.o., Toryská 1/C, Košice
Miesto prevádzkovania: Junácka 6, Bratislava
Vyvesené: 05.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: smile s.r.o., Toryská 1/C, Košice
Miesto prevádzkovania: Agátová 5, Bratislava
Vyvesené: 05.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: smile s.r.o., Toryská 1/C, Košice
Miesto prevádzkovania: Amurská 61, Bratislava
Vyvesené: 05.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: smile s.r.o., Toryská 1/C, Košice
Miesto prevádzkovania: Botanická 2, Bratislava
Vyvesené: 05.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: smile s.r.o., Toryská 1/C, Košice
Miesto prevádzkovania: Budatínska 16, Bratislava
Vyvesené: 05.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: smile s.r.o., Toryská 1/C, Košice
Miesto prevádzkovania: Mierová 34, Bratislava
Vyvesené: 05.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: smile s.r.o., Toryská 1/C, Košice
Miesto prevádzkovania: Toplianska 5226, Bratislava
Vyvesené: 05.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: HYC s.r.o., Kozičova 988/12, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Živnostenská 4, Bratislava
Vyvesené: 05.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: SALVUS,s.r.o., Narcisová 5, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Gessayova 6, Bratislava
Vyvesené: 05.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: SALVUS,s.r.o., Narcisová 5, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Latorická 4, Bratislava
Vyvesené: 04.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: PRESTIGE REALITY, Klincová 35, 821 08 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Plynárenská 3D, Bratislava
Vyvesené: 04.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Martin Kapral', Dulova Ves 131, 082 52 Kokosovce
Miesto prevádzkovania: Mäsiarska 5, Senec
Vyvesené: 03.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Medzihorská s.r.o., Smaragdová, 579/7, 851 10 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Drieňová 9, Bratislava
Vyvesené: 03.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Phoenix Corporation, s.r.o., Kalinkovo 578, 900 43 Kalinkovo
Miesto prevádzkovania: autobus TS939AX, Záhradnícka 58, Bratislava
Vyvesené: 02.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: GHC GENETICS SK Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Ilkovičova 3278/6, Bratislava
Vyvesené: 02.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: INT - PED s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania: Barónka 7441/3, Bratislava
Vyvesené: 02.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Event Medical Solutions,s.r.o, Šalviová 32, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: námestie Rodiny 1, Bratislava
Vyvesené: 02.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: SALVUS s.r.o., Narcisova 5, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Vápencová 34, Bratislava
Vyvesené: 02.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: SALVUS s.r.o., Narcisova 5, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Ožvoldíkova 12, Bratislava
Vyvesené: 02.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: HBO Medical, s.r.o., Hraničná 8, 821 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Hraničná 18, Bratislava
Vyvesené: 01.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: I. Ženská s.r.o., Rajtákova 1456/33, 841 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Stromová 9; Staré grunty 36; Dolnozemská 1; Bratislava
Vyvesené: 01.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Bonum Salutem r. r. o., Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok
Miesto prevádzkovania: SS Bohrova 8; M. Schneidra Trnavského 1978/2; Bratislava
Vyvesené: 01.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: MEDANTE Clinic, s.r.o., Podpriehradná 3A , 821 07 Bratislava
Miesto prevádzkovania: DPOH Gorkého č. 478/17, 811 01 Bratislava
Vyvesené: 01.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: TARKA, M.R. Štefánika149/33, 017 01 Považská Bystrica
Miesto prevádzkovania: Bernolákovská 22, Ivanka pri Dunaji
Vyvesené: 01.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: PRESTIGE REALITY, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Americká 2, Bratislava
Vyvesené: 01.02.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: PreMedix, Medená 97/18, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Hradná 10, Bratislava a Obchodná 48, Bratislava
Vyvesené: 29.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: TOMA-MED s.r.o., Klenová 8, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Kalinčiakova 29A, Bratislava
Vyvesené: 29.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Jablonové
Miesto prevádzkovania: Jablonové č.197
Vyvesené: 29.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: SALVUS s.r.o., Narcisova 5, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Žarnovická 7, Bratislava
Vyvesené: 29.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o,, Babuškova 2, 821 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania: 6 mobilných odberových miest
Vyvesené: 29.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: RMHC 1, s. r. o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: 6 mobilných odberových miest
Vyvesené: 29.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ROTINDABOUT s.r.o., Ševčenkova 8, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Trnavské mýto 3337/1 a Vajnorská 1 v Bratislave
Vyvesené: 29.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: MUDr. Oto Vincze s.r.o., Hlinská 2615/10, Žilina
Miesto prevádzkovania: Komárňanská 99, Župné nám. 2, Haanova 52 v Bratislava
Vyvesené: 29.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Centrum MEMORY,n.o., Mlynarovičova 2571/21, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Mlynarovičova 21, Bratislava
Vyvesené: 28.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: A3 Clinic, s.r.o, Štefánikova 8, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Štefánikova 8, Bratislava
Vyvesené: 28.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: SAPIENTA, s.r.o., Brigádnická 54, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Michalská 4, Bratislava
Vyvesené: 28.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: MEDANTE Clinic, s.r.o., Podpriehradná 3A, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Ružová dolina č.614/ 18, Bratislava
Vyvesené: 28.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Váš Lekár, s.r.o., Záporožská 12, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Slnečné jazerá - sever 4183, Senec
Vyvesené: 28.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: STEFFI, s.r.o., Lidická 1669/2, Poprad - Matejovce
Miesto prevádzkovania: Humenské námestie 1, Bratislava
Vyvesené: 28.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: STEFFI, s.r.o., Lidická 1669/2, Poprad - Matejovce
Miesto prevádzkovania: Slnečné jazerá - juh v Senci
Vyvesené: 28.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: MIOMED s.r.o., Mýtna 28, 811 07 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Mýtna 28, Bratislava
Vyvesené: 28.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Atrium AMD s.r.o, Sv. Jakuba 20, 085 01 Bradejov
Miesto prevádzkovania: Babuškova 2, Bratislava
Vyvesené: 28.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: MediPack s.r.o., Stará Vajnorská 17, 820 17 Bratislava
Miesto prevádzkovania: CEF s.r.o. Stará Vajnorská 17, Bratislava
Vyvesené: 28.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Summit Clinical Research, s.r.o. Smolenická 3, 851 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Bárdošova 2, Bratislava
Vyvesené: 27.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: RZP, a.s., Legionárska 7758/5, 911 01 Trenčín
Miesto prevádzkovania: Slnečné jazerá - Juh 2566/4 Senec
Vyvesené: 27.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: SALVUS, s.r.o., Narcisova 5, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Šíravská 7, Bratislava
Vyvesené: 27.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Medical Safe s.r.o., Jarná 4536/7, 917 05 Trnava
Miesto prevádzkovania: Jantárová 7, Bratislava
Vyvesené: 27.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: MEDICARE CENTRUM s.r.o.,Strečnianska 13, 851 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Strečnianska 13, Bratislava
Vyvesené: 27.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Ivan Fuljer, Ulica Björnsona 140/15, 971 01 Prievidza
Miesto prevádzkovania: Student House na Tomášikovej 34, Bratislava
Vyvesené: 26.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: RMHC 1, s.r.o., Záporožská 12, 85101 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Športová 1, Svätý Jur
Vyvesené: 26.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o,, Babuškova 2, 821 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Športová 1, Svätý Jur
Vyvesené: 26.01.2021

Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí
Žiadateľ: MEDICARE CENTRUM s.r.o., Strečnianska 13, 851 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Žilinská ul. č. 1/B, Bratislava
Vyvesené: 26.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: MEDICARE CENTRUM s.r.o., Strečnianska 13, 851 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Žilinská ul. č. 14, Bratislava
Vyvesené: 25.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Phoenix Corporation, s.r.o., Kalinkovo 578, 900 43 Kalinkovo
Miesto prevádzkovania: autobus DS707GL
Vyvesené: 25.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Phoenix Corporation, s.r.o., Kalinkovo 578, 900 43 Kalinkovo
Miesto prevádzkovania: autobus DS554SG
Vyvesené: 25.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mersi n.o., Komenského 1965/12, 075 01 Trebišov
Miesto prevádzkovania: Železničná 14; Šíravská 7; Poľnohospodárska 27/B; Žitavská 1; Račianska 3; Čiližská 26/A; Toplianska 5, Bratislava
Vyvesené: 25.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Miesto prevádzkovania: ZŠ Sibírska 39; ZŠ Jeséniova 54, Bratislava
Vyvesené: 25.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: POLYMPT s.r.o., Hornozeleniská B, 900 28 Zálesie
Miesto prevádzkovania: Vajnorská 137 v Bratislave
Vyvesené: 25.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Laser therapy, k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Panónska cesta 31 v Bratislave
Vyvesené: 25.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Kerschner s. r, o., Diaľničná cesta 5157/6A, 903 01 Senec
Miesto prevádzkovania: Diaľničná cesta 5157/6A, Senec
Vyvesené: 25.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: 1-DAY Medical Center s.r.o, Alstrova 42, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Kadnárova 19, Bratislava
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Merci n.o., Komenského 1965/12, Trebišov
Miesto prevádzkovania: Hlavná ulica č.76/99, Rovinka
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Igram, Obecný úrad Igram, 900 84 Igram 217
Miesto prevádzkovania: Kaplna 139
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Oriešková 11, Bratislava
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mesto Senec, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec
Miesto prevádzkovania: Senec-Logistika na Diaľničnej 5 v Senci
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Láb, Hlavná 503/9, 900 67 Láb
Miesto prevádzkovania: Hlavná 503/9, Láb
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Kostolište, Obecný úrad č. 66, 900 62 Kostolište
Miesto prevádzkovania: Hlavná 317, Kostolište
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Dobrovoľná civilná ochrana, Záhorácka 1933/53, 901 01 Malacky
Miesto prevádzkovania: Priemyselný park, Lozorno 1006
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Chorvátsky Grob, Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
Miesto prevádzkovania: Triblavinská 10; Rubínová 1; Josipa Andriča 17
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Suchohrad, Suchohrad 140, 900 64 Suchohrad
Miesto prevádzkovania: KD Suchohrad 64
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: GYM 1 s.r.o., ŠH Znievska 1/A, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: ŠH Znievska 1/A, Bratislava
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Phoenix Corporation s.r.o, Kalinkovo 578, 900 43 Kalinkovo
Miesto prevádzkovania: Cintorínska 333, Hamuliakovo
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo
Miesto prevádzkovania: Dunajská 127/16, Hamuliakovo
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Hrubý Šúr, 903 01 Hrubý Šúr 205
Miesto prevádzkovania: Hlavná ulica 48/1 Hurbanova Ves
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova17, 852 12 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Nobelovo nám. 6; Černyševského 8; Prokofievova 5; Tupolevova 20; Holíčska 50; Budatínska 61; Turnianska 10; Dudova 2; Gessayova 2; Lachova1; Pankúchova 4; Vlastenecké nám.1;
Hálova 16; Dolnozemská ceta 1; Bratislava
Vyvesené: 22.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Borinka, Borinka 110, 900 32 Borinka
Miesto prevádzkovania: Borinka 110
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Rajo a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava
Miesto prevádzkovania:Studená 35, Bratislava
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Concept Clinic Medical, Žižkova 22B, 811 02 Bratislava
Miesto prevádzkovania: LAYUCH― Loď café, Tyršovo nám. Bratislava
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Vel'ký Biel, Železničná 76, 900 24 Vel'ký Biel
Miesto prevádzkovania: Železničná 76, Vel'ký Biel
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Reca 24, 925 26 Reca
Miesto prevádzkovania: Reca 43
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: SAPIENTA, s.r.o., Brigádnická 54, 841 10 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Rytierska 2, Bratislava
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Charita Šenkvice Trlinská 527/38, 900 81 Šenkvice
Miesto prevádzkovania: Nám Gabriela Kolinoviča 1, Šenkvice
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Kalinkovo, HIavná 211, 900 43 Kalinkovo
Miesto prevádzkovania: Jána Buriana 288, Kalinkovo
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Hrubá Borša, Maloboršanská ul. 73/37, 900 50 Hrubá Borša
Miesto prevádzkovania: Maloboršanská ul. 73/37
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Plavecké Podhradie, Plavecké Podhradie 34, 906 36 Plavecké Podhradie
Miesto prevádzkovania: Plavecké Podhradie 34
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Boldog, Boldog 89, 925 26 Boldog
Miesto prevádzkovania: KD Boldog 88
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Blatné Šarfická 300/37, 900 82 Blatné
Miesto prevádzkovania: Šarfická 39, Blatné
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 61015, 900 81 Šenkvice
Miesto prevádzkovania: Cerovská 92 v Šenkviciach
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Budmerice, Budmerice 534, 900 86 Budmerice
Miesto prevádzkovania: KD Budmerice 525
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: SAPIENTA, s.r.o., Brigádnická 54, 841 10 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Daxnerovo nám. 3,4,5,6 Bratislava
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: BALIAN, s.r.o., Dunajská 7509/48, 811 08 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Ďumbierska 32 v Bratislave
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: SALVUS, s.r.o., Narcisova 5, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Rázusovo nábrežie 66 v Bratislave
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Komplexná zdravotná služba s.r.o, Budmerice 1030, 900 86 Budmerice
Miesto prevádzkovania: Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
Miesto prevádzkovania: LF UK na Sasinkovej 4 Bratislave
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská časť Záhorská Bystrica, Nám. Rodiny 1, 843 57 Bratislava
Miesto prevádzkovania: ul. Pia X 3, Bratislava; Nám. Rodiny 1, Bratislava; Hargašova 5, Bratislava;
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Bonum Salutem s.r.o., Madačova 11A, 034 01 Ružomberok
Miesto prevádzkovania: Rybničná 13, Bratislava
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Sylex s.r.o., Mlynské Luhy 32, 821 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Mlynské Luhy 32, Bratislava
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Miesto prevádzkovania:SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Vyvesené: 21.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Stredná odboná Škola technológii a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Stredná odboná Škola technológii a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
Vyvesené: 20.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Združenie rodičov Spoločnej nemecko - slovenskej školy v Bratislave, Palisády 730/51, 811 06 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Palisády 730/51, Bratislava
Vyvesené: 20.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova17, 852 12 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Hrobákova 5, Bratislava
Vyvesené: 19.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova17, 852 12 Bratislava
Miesto prevádzkovania: ZSE, Ondreja Štefanka 2, Bratislava
Vyvesené: 19.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: CENADA, n. o., Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
Miesto prevádzkovania: CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
Vyvesené: 19.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary
Miesto prevádzkovania: Zdravotné stredisko na Skuteckého 486/62 v Gajaroch
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Pneumomed, s.r.o., Údernícka 1, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: ,,Pneumo Alergo Centrum" na Údemickej 1 v Bratislave
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Miesto prevádzkovania: Zdravotné stredisko, Astrová 1774/1 Miloslavov
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Miesto prevádzkovania: Dom kultúry, Centrálna 243/146 Miloslavov
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Miesto prevádzkovania: Obecný úrad Radničné námestie 181/1, Miloslavov
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Miesto prevádzkovania: Obecný úrad Radničné námestie 181/1, Miloslavov
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: MIDA DENT, s.r.o., Janka Alexyho č. 11, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Janka Alexyho č.11, Bratislava
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Dobrovoľná civilná ochrana, Záhorácka 1933/53, Malacky
Miesto prevádzkovania: Osuského 8, Bratislava
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: PARAMEDIC & PARTNER - Asistenčná Záchranná Služba s.r.o., Kalištná 3, Bratislava
Miesto prevádzkovania: špeciálne sanitné vozidlo
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Vel'ké Leváre
Miesto prevádzkovania: KD Mládežnícka 653 Veľké Leváre
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Súkromná stredná športová škola, M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Súkromná stredná športová škola, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava
Miesto prevádzkovania: ZŠ s MŠ na Vývojovej 228, Bratislava
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci
Miesto prevádzkovania: KD Kráľová pri Senci 328
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka
Miesto prevádzkovania: ZŠ na Školskej 266 v Rovinke
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Súkromná základná škola Kysucká 14, 903 01 Senec
Miesto prevádzkovania: SZŠ Kysucká 14, Senec
Vyvesené: 18.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Vinosady, Pezinská 95, 902 01 Vinosady
Miesto prevádzkovania: ZŠ na Školskej č. 48 vo Vinosadoch
Vyvesené: 15.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Spojená Škola, Novohradská 3, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Novohradská 3, Bratislava
Vyvesené: 15.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania: ul. Orešie 32, Pezinok
Vyvesené: 15.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania: Hrnčiarska 44, Pezinok
Vyvesené: 15.01.2021

Rozhodnutie. (pdf)
Žiadateľ: Obec Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné
Miesto prevádzkovania: ZŠ, Šarfická 301, Blatné
Vyvesené: 15.01.2021

Rozhodnutie. (pdf)
Žiadateľ: Obec Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci
Miesto prevádzkovania: Základná škola, Školská 190, Kráľová pri Senci
Vyvesené: 15.01.2021

Rozhodnutie. (pdf)
Žiadateľ: Obec Jakubov, Jakubov č. 191, 900 63 Jakubov
Miesto prevádzkovania: Kultúrny dom, Jakubov č. 407
Vyvesené: 15.01.2021

Rozhodnutie. (pdf)
Žiadateľ: Obec Nová Dedinka, Mierová 173/11, 900 29 Nová Dedinka
Miesto prevádzkovania: Kultúrny dom Nová Dedinka
Vyvesené: 15.01.2021

Rozhodnutie. (pdf)
Žiadateľ: Obec Vel'ky Biel, Železničná 76, 900 24 Vel'ky Biel
Miesto prevádzkovania: športový areál, Školská 8, Vel'ky Biel
Vyvesené: 15.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: XLINEBUS s.r.o., Prídavková 16, 841 06 Bratislava
Miesto prevádzkovania: autobus BL875LO
Vyvesené: 15.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Merci n.o., Komenského 1965/12, 07 501 Trebišov
Miesto prevádzkovania: Šíravská 7, Bratislava
Vyvesené: 14.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16254/16, 820 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Sabinovská 16254/16, Bratislava
Vyvesené: 14.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Merci n.o., Komenského 1965/12, 07 501 Trebišov
Miesto prevádzkovania: DK Vesna na Biskupickej 1 v Bratislave
Vyvesené: 14.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec
Miesto prevádzkovania: ZŠ J. G. Tajovskeho 1, Senec
Vyvesené: 14.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Merci n.o., Komenského 1965/12, 07 501 Trebišov
Miesto prevádzkovania: DK Lúky, Vigľašská 1, Bratislava
Vyvesené: 13.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Merci n.o., Komenského 1965/12, 07 501 Trebišov
Miesto prevádzkovania: DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava
Vyvesené: 13.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec
Miesto prevádzkovania: ZŠ ul. Mlynská č. 50 v Senci,
Vyvesené: 13.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec
Miesto prevádzkovania: ZŠ ul Alberta Molnára č.2 v Senci,
Vyvesené: 13.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57
Miesto prevádzkovania: ZŠ M.R. Štefánika, ul. SNP 3, Ivanka pri Dunaji
Vyvesené: 13.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Záhorská Ves, Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves
Miesto prevádzkovania: Hlavná 40, Záhorská Ves
Vyvesené: 12.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Súkromná spojená škola francúzsko-slovenská M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Súkromná spojená škola francúzsko-slovenská M. C. Sklodowskej 1, Bratislava
Vyvesené: 11.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Miesto prevádzkovania: ZŠ MŠ, Cádrova 23, Bratislava
Vyvesené: 11.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Miesto prevádzkovania: ZŠ MŠ, Kalinčiakova 12, Bratislava
Vyvesené: 11.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Miesto prevádzkovania: ZŠ MŠ, Za kasárňou 2, Bratislava
Vyvesené: 11.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: 1. Súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Bajkalská 20, Bratislava
Vyvesené: 11.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mediform, Cintorínska 20, Nová Baňa
Miesto prevádzkovania: Gaštanová 19, Bratislava
Vyvesené: 11.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Slovenský Červený kríž Bratislava, Miletičova 586/59, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Miletičova 586/59, Bratislava
Vyvesené: 11.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Súkromná základná škola s MŠ Borinská 23, 841 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Súkromná základná škola s MŠ Borinská 23, Bratislava
Vyvesené: 11.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Studienka, 908 75 Studienka 364
Miesto prevádzkovania: ZŠ v Studienke č. 222
Vyvesené: 08.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96/98
Miesto prevádzkovania: Kutúrny dom na Bratislavskej 96/98 v obci Most pri Bratislave
Vyvesené: 08.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Kuchyna, Kuchyna 220, 900 52 Kuchyna
Miesto prevádzkovania: Kuchyna 565
Vyvesené: 08.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
Miesto prevádzkovania: ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur
Vyvesené: 07.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Spojená Škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky
Miesto prevádzkovania: Spojená Škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, Malacky
Vyvesené: 07.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Laser therapy, k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Trenčianska 53/b, Bratislava
Vyvesené: 07.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Častá, Hlavná 168/65, 900 89 Častá
Miesto prevádzkovania: ZŠ s MŠ Častá, na Hlavnej 293 v Častej
Vyvesené: 07.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava
Miesto prevádzkovania: IstraCentrum Hradištná 43, Bratislava
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Miesto prevádzkovania: KC Fontána, Ožvoldíkova 12, Bratislava
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo
Miesto prevádzkovania: na Dunajskej 456/12A v Hamuliakove
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Vysoká pri Morave, Hlavná 196/102, 900 66 Vysoká pri Morave
Miesto prevádzkovania: ZŠ na Hlavnej 37 vo Vysokej pri Morave
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Vištuk, Vištuk 353, 900 85 Vištuk
Miesto prevádzkovania: Vištuk 139
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mesto Modra, Dukelská 941/38, 900 01 Modra
Miesto prevádzkovania: ZŠ Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, Modra
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinovida 5, 900 81 Šenkvice
Miesto prevádzkovania: na Školskej č. 1 v Šenkviciach
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Báhoň, ul. SNP 264/65, 900 64, Báhoň
Miesto prevádzkovania: Obecný úrad, ul. SNP 264/65, Báhoň
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Sološnica, Sološnica 257, 906 37 Sološnica
Miesto prevádzkovania:Sološnica 257
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Rohožník, Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník
Miesto prevádzkovania: Školské nám. 406/1, Rohožník
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Obec Tomášov, 1. mája 180/5, 900 44 Tomášov
Miesto prevádzkovania: na Hlavnej 46 v Tomášove
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Základná Škola, Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná
Miesto prevádzkovania: Námestie sv. Martina 3 v Dunajskej Lužnej
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., V. Spanyola 47A, 010 01 Žilina
Miesto prevádzkovania: Príkopová 6, Bratislava
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská čast' Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Hubeného 25 v Bratislave(vstup)
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská čast' Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Hubeného 25 v Bratislave
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská čast' Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Tbiliská 4, Bratislava (bočný trakt)
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská čast' Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Tbiliská 4, Bratislava
Vyvesené: 04.01.2021

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: British International School Bratislava s.r.o., J. Valašt'ana Dolinského 1, 841 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: Pekníková 6, Bratislava
Vyvesené: 23.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: GALILEO SCHOOL, Hradská 85, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Dudvážska 6 , Bratislava
Vyvesené: 22.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Cambridge International School, Úprková 3, Bratislava
Miesto prevádzkovania: Úprková 3, Bratislava
Vyvesené: 22.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medicai Solutions, s. r. o., Šalviová 32, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania: ul. Odbojárov 9 v Bratislave
Vyvesené: 22.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ROYAL MEDIC HEALTH CARE' s.r.o., Babuškova 2, 821 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: na Agátovej ulici 1096/7- Troyerova kúria
Vyvesené: 22.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: RMHC 1, s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: na Agátovej ulici 1096/7- Troyerova kúria
Vyvesené: 22.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: AP Rescue s.r.o., Bradáčova 1683/1, 851 02 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Bradáčova 1, Bratislava
Vyvesené: 18.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 2651/12, 833 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Limbová 14 v Bratislave
Vyvesené: 17.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Záchranná zdravotná služba SR, a.s., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Vajanského nábrežie 5, Bratislava
Vyvesené: 16.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: SALVUS, s.r.o., Narcisová, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Komárnická 11 v Bratislave
Vyvesené: 16.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN, Gen.Miloša Vesela 88/21, 034 26 Ružomberok
Miesto prevádzkovania MOM: Za kasárňou 3, Bratislava
Vyvesené: 14.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Benedictus MRM, s.r.o., Cukrová 14, Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Cukrová 14, Bratislava
Vyvesené: 11.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Bobuškova 2, 821 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: športové ihrisko Jána Popluhára v Bernolákove
Vyvesené: 11.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: RMHC 1, s. r. o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: športové ihrisko Jána Popluhára v Bernolákove
Vyvesené: 11.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Bonum Salutem, s.r.o., Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok
Miesto prevádzkovania MOM: Mierová 21, Bratislava
Vyvesené: 10.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie 9, Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Na barine 15, Bratislava
Vyvesené: 10.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN, Gen. Miloša Vesela 88/21, Ružomberok
Miesto prevádzkovania MOM: Štúrova 144, Malacky
Vyvesené: 10.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: RMHC 1, s. r. o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Kalinčiakova 6, Modra
Vyvesené: 10.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Bobuškova 2, 821 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Kalinčiakova 6, Modra
Vyvesené: 10.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Laser therapy, k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Vajnorská 21, Bratislava
Vyvesené: 10.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Laser therapy, k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Rybničná 13, Bratislava
Vyvesené: 10.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Laser therapy, k.s., Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Zámocká 18, Malacky
Vyvesené: 10.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 842 31 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM:Líščie údolie 98/57, Bratislava
Vyvesené: 07.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Merci n.o., Komenského 1965/12, 075 01 Trebišov
Miesto prevádzkovania MOM: Čiernovodská 25 v Bratislave
Vyvesené: 07.12.202

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Váš Lekár, s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM:Záporožská 12, Bratislava
Vyvesené: 04.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Malacká cesta 2192/63, 902 18 Pezinok
Miesto prevádzkovania MOM: Malacká cesta 2192/63, Pezinok
Vyvesené: 03.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: AnalytX s.r.o., Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Vrakunská 41 v Bratislave
Vyvesené: 03.12.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: HEDAK, a.s., Mýtna 5, 811 07 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Mýtna 5, Bratislava
Vyvesené: 27.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Šalviová 876/32 v Bratislave
Vyvesené: 27.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Šalviová 876/32 v Bratislave
Vyvesené: 27.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: RMHC 1, Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Ul. Svätého Vincenta 6, Bratislava
Vyvesené: 27.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Bobuškova 2, 821 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Ul. Svätého Vincenta 6, Bratislava
Vyvesené: 27.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Laser therapy, k.s., Trenčianska 53b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Ružinovská 28, Bratislava
Vyvesené: 27.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Komplexná zdravotná služba s.r.o., 900 86 Budmerice 1030
Miesto prevádzkovania MOM: Bratislavská 85 v Pezinku
Vyvesené: 24.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: MEDANTE Clinic, s.r.o., Podpriehradná 3A, 821 07 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Podpriehradná 3Av Bratislave
Vyvesené: 24.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: RMHC 1, s. r. o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Záporožská 1v Bratislave
Vyvesené: 20.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ROYAL MEDIC HEALTH CARE, S. r. o., Babuškova 2, 821 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Babuškova 2 v Bratislave
Vyvesené: 20.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Ružinovská poliklinika, a.S., Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Ružinovská 10 v Bratislave
Vyvesené: 20.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o., Šalviová 32, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Odbojárov 9 v Bratislave
Vyvesené: 20.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o., Šafárikova 229/28, 903 01 Senec
Miesto prevádzkovania MOM: Slnečné jazerá - Juh, Senec
Vyvesené: 18.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Nemocničná a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania MOM: ul. Duklianskych hrdinov, Malacky
Vyvesené: 16.11.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: CHIRKOZ SK, s.r.o., Kladnianska 38, 821 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM:Kladnianska 38, Bratislava
Vyvesené: 29.10.202

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: FYZIOKLINIK s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Mlynské Nivy 61/A v Bratislave
Vyvesené: 29.10.202

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: NOVAPHARM, s.r.o., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Šancová 110 v Bratislave
Vyvesené: 29.10.202

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35,902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania MOM: Viedenská cesta 3-7 v Bratislave
Vyvesené: 22.10.202

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Univerzitná nemocnica, Nemocnica Svätého Michala a.s., Satinského I, 777/1, 811 08 BRatislava
Miesto prevádzkovania MOM: Satinského 1, Bratislava
Vyvesené: 05.10.202

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Medirex, o.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania MOM: Mýtna 5 Bratislava
Vyvesené: 05.10.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin
Miesto prevádzkovania MOM: Polianky 7 Bratislava
Vyvesené: 30.09.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: AGEL Clinic s.r. o.,Jelačičova 8, 821 08 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Jelačičova 8, Bratislava
Vyvesené: 30.09.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Medirex, o.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania MOM: Trnavská 3011/33c v Bratislave
Vyvesené: 30.09.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 1835/4, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Ružinovska 6, Bratislava - príjazdová cesta do Centrálneho príjímacieho oddelenia
Vyvesené: 14.09.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 833 40 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Limbová 1 Bratislava
Vyvesené: 30.07.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 1835/4, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM:Antolská 11, Bratislava
Vyvesené: 10.07.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 1835/4, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Limbová 5, Bratislava
Vyvesené: 10.07.202

Rozhodnutie (.pdf)
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 1835/4, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Ružinovska 6, Bratislava
Vyvesené: 10.07.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Alpha medical, s.r.o., Záborského 2, Martin
Miesto prevádzkovania MOM: Šancová 110, Bratislava
Vyvesené: 05.06.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: synlab slovakia s.r.o., Limbová 5, 831 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Tehelná 26, Bratislava
Vyvesené: 02.06.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania MOM: Galvaniho 17/C, Bratislava
Vyvesené: 08.06.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania MOM: ul. Duklianskych hrdinov 34, Malacky
Vyvesené: 08.06.2020