Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
 • telefonicky na dole uvedených číslach
 • e-mailom na ba.porad@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom


Objednať sa do poradne

Napíšte nám

Základná poradňa zdravia

Mgr. Zuzana Klinčáková
Telefón: +421 917 426 093
Email: ba.klincakova@uvzsr.sk alebo ba.porad@uvzsr.sk
 

Špecializované poradne

 • Poradňa zdravej výživy, alternatívnej výživy a obezitologická poradňa
  Mgr. Zuzana Klinčáková
  Telefón: +421 917 426 093
  Email: ba.klincakova@uvzsr.sk alebo ba.porad@uvzsr.sk
   
 • Poradňa na odvykanie od fajčenia
  Mgr. Katarína Blažová
  Telefón: +421 917 426 090
  Email: ba.blazova@uvzsr.sk
   
 • Poradňa environmentálneho zdravia
  PhDr. Alena Kurčíková , MPH
  Telefón: +421 917 426 204
  Email: ba.kurcikova@uvzsr.sk
   
 • Poradňa pre deti a mládež
  Mgr. Lucia Závadská
  Telefón: +421 917 426 041
  Email: ba.zavadska@uvzsr.sk
   
 • Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci
  MUDr. Soňa Kristiánová
  Telefón: +421 917 235 455
  Email: ba.kristianova@uvzsr.sk
   
 • Poradňa prevencie HIV a AIDS
  doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
  Email: ba.brazinova@uvzsr.sk
   
 • Poradňa ochrany zdravia pred účinkami radónu a kozmického žiarenia
  RNDr. Magdaléna Vičanová, PhD.
  Telefón: +421 917 426 062
  Email: ba.vicanova@uvzsr.sk


Objednať sa do poradne