Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava v súlade s uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 - zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytne konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

Úradné hodiny podateľne

Pondelok

07:00-12:00 | 12:30-14:30

Utorok

07:00-12:00 | 12:30-14:30

Streda

07:00-12:00 | 12:30-14:30

Štvrtok

07:00-12:00 | 12:30-14:30

Piatok

07:00-12:00 | 12:30-14:30

 

Osobne na adrese:
1. Budova RÚVZ Bratislava – Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.: +421 2 4333 8286, +421 917 426 111
e-mail: ruvzba@uvzsr.sk

Sekretariát: tel. +421 917 235 848, +421 2 4333 8298
e-mail: ba.sekretariat@uvzsr.sk

Odbor hygieny detí a mládeže:
Mgr. Lucia Závadská, tel. +421 917 426 041, e-mail: ba.zavadska@uvzsr.sk

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia:
Mgr. Darina Vlachová, tel. +421 917 426 211, e-mail: ba.vlachova@uvzsr.sk

Odbor epidemiológie:
Mgr. Alla Foltínová, tel. +421 917 426 074, e-mail: ba.foltinova@uvzsr.sk

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov:
Ing. Antónia Hotová, tel. +421 917 426 031, e-mail: ba.hotova@uvzsr.sk

Odbor preventívneho pracovného lekárstva:
Mgr. Jana Klempová, tel. +421 917 426 058, e-mail: ba.klempova@uvzsr.sk

Odbor objektivizácie faktorov životných a pracovných podmienok:
RNDr. Andrea Faltinová PhD, tel. +421 917 426 110, e-mail: ba.faltinova@uvzsr.sk

Odbor hygieny zdravotníckych zariadení:
Mgr. Lenka Víglaská, tel. +421 917 426 016, e-mail: ba.viglaska@uvzsr.sk

Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu:
Mgr. Zuzana Klinčáková, tel. +421 917 426 093, e-mail: ba.klincakova@uvzsr.sk

Odbor radiačnej ochrany:
RNDr. Magdaléna Vičanová PhD, tel. +421 918 513 677, e-mail: ba.vicanova@uvzsr.sk

Osobný úrad:
Mgr. Silvia Vandáková, tel. +421 917 598 073, e-mail: ba.vandakova@uvzsr.sk